Sống Lời Chúa - Chúa nhật Phục Sinh - Năm B

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (04/04/2021)

LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG PHỤC SINH

[Cv 10,34ª.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói một câu đáng mọi người chúng ta phải ghi nhớ và suy đi niệm lại trong lòng: “Người thời nay tin vào chứng nhân hơn thầy dậy và nếu họ có tin vào thấy dậy thì bởi vì thầy dậy đó là chứng nhân.” Lời nói trên đưa chúng ta trở về thuở ban đầu của Ki-tô giáo, với bài giảng của Thánh Phê-rô, Tông Đồ Trưởng, tại nhà ông Cô-nê-li-ô: “Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem này….”  (Cv 10, 39).

Hội Thánh Công Giáo đã phát triển qua hơn 20 thế kỷ và sẽ tiếp tục phát triển là nhờ -một phần quan trọng- vào việc các Ki-tô hữu sống sứ mạng làm chứng. Làm chứng cho Đấng xuất thân từ Na-da-rét, đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Nhưng Đấng ấy đã bị người ta giết chết nhưng sau ba ngày Người đã được Thiên Chúa Cha phục sinh: Đó là Đức Ki-tô Giê-su!  

Nhân đọc lại các bài Thánh Kinh của Chúa Nhật Phục Sinh, thiết nghĩ các Ki-tô hữu Việt Nam cần kiểm điểm xem có phải vì chứng tá của chúng ta còn quá yếu kém nên việc truyền giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam chưa có được nhiều kết quả như mong muốn. 

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 10, 34a.37-43): "Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại" Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội".

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Cl 3,1-4): "Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự" Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 20,1-9): "Người phải sống lại từ cõi chết" Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung của Thiên Chúa

(1°) Trong bài đọc 1 (Cv 10, 34a.37-43), Thánh Phê-rô, Tông đồ Trưởng, làm chứng về Chúa Ki-tô Phục Sinh. Cách nói của Thánh Phê-rô thật đơn sơ, dễ hiểu giống như ngài kể chuyện, vừa sống động vừa đậm nét chứng từ cá nhân của ngài. Vắn gọn trong mấy lời, Thánh Phê-rô đã tóm tắt một cách đầy đủ, cả cuộc đời của Đức Ki-tô Giê-su: từ xuất xứ đến cách sống, cách chết cũng như sự kiện phục sinh và cả việc Người giao sứ mạng rao giảng và làm chứng cho các môn đệ. Đó là cốt lõi của Niềm Tin Ki-tô giáo chúng ta.

 

(2°) Trong bài đọc 2 (Cl 3,1-4), Thánh Phao-lô Tông đồ Dân Ngoại, lưu ý các tín hữu Cô-lô-xê phải sống thế nào cho phù hợp với hiện trạng và tư cách Ki-tô hữu của mìmh. Các tín hữu đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy là họ đã “cùng chết” và “được cùng trỗi dậy” với Đức Ki-tô. Vì thế họ phải tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, tức những gì thuộc về Chúa Ki-tô. Trước và sau khi được dội nước trên đầu (hay được dìm trong nước) là hai cách sống hoàn toàn khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Trước khi được thánh tẩy là sống theo tinh thần, tiêu chuẩn và các giá trị của trần gian. Sau khi được thanh tẩy là sống theo tinh thần, tiêu chuẩn và các giá trị của Chúa Ki-tô.

 

(3°) Trong bài Tin Mừng (Ga 20,1-9), Thánh Gio-an Tông Đồ kể lại SỰ KIỆN xẩy ra vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, tức ngày thứ ba sau khi Đức Giê-su chết trên thập giá và được chôn cất trong ngôi mộ thuộc sở hữu của ông Giô-xép người thành A-ri-ma-thê. Hai người phụ nữ cùng có tên là Ma-ri-a ra thăm mộ vào sáng sớm, thì thấy ngôi mộ trống và xác Đức Giê-su không còn ở đó nữa. Các bà báo tin ngay cho các Tông Đồ. Ông Phê-rô và ông Gio-an cùng chạy đến mồ và cũng thấy như vậy.

Ngôi mộ trống chưa đủ chứng minh rằng Đức Giê-su đã “phục sinh từ cõi chết” mà mới xác định là thân xác Người không còn ở đó nữa. Nhưng với Tông đồ Gio-an thì chỉ bấy nhiêu cũng quá đủ rồi! Còn đối với những người khác thì sẽ có những bằng chứng hiển nhiên và đủ sức thuyết phục về sự kiện Đức Giê-su Na-da-rét đã trỗi dậy từ cõi chết. Đó là sự kiện Đức Giê-su Ki-tô phục sinh hiện ra với rất nhiều người thời bấy giờ.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh

Sứ  điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh Chúa Nhật Phục Sinh là:

Đức Giê-su Na-da-rét đã được Thiên Chúa Cha toàn năng cho trỗi dậy từ cõi chết và cho xuất hiện tỏ tường trước mắt nhiều người.

Các Tông Đồ đã làm chứng về sự kiện đặc biệt ấy và các ngài đã lấy mạng sống mình làm bảo chứng cho lời tuyên xưng và rao giảng của mình.

Còn chúng ta là các Ki-tô hữu thì được mời gọi tin vào sự kiện Phục Sinh và  làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh như Thánh Phê-rô đã dõng dạc tuyên bố: “CÒN CHÚNG TÔI  ĐÂY XIN LÀM CHỨNG (Cv 10,39)!”

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã chết trên thập giá và đã phục sinh vinh hiển  và dấn thân vào công cuộc làm chứng cho Người, để đáp lại Tình Yêu và Công Ơn của Người.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là mỗi người/mỗi cộng đoàn Ki-tô tăng cường lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Người,

qua các việc làm cụ thể như sau:

  1. tăng cường mối liên hệ mật thiết và riêng tư với Chúa Ki-tô Phục Sinh,
  2. sống theo giáo huấn, mệnh lệnh và lời khuyên của Chúa Ki-tô Phục Sinh,
  3. làm chứng về Mầu Nhiệm Nhập Thể (Người là Thiên Chúa thật và là người thật) và Vượt Qua của Người (Người đã chết trên thập giá và ba ngày sau đã trỗi dậy từ cõi chết) bằng cách xem thường những gì thuộc về trần gian và tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa tức những giá trị trường cửu.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm... và việc Người đã bị người ta treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường.” Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho các dân tộc trên thế giới được ơn nhận biết và tin theo Đấng đã chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.2 "Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu, nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để mọi thành phần Dân Chúa, biết noi theo cách sống hữu ích và vị tha của Chúa Giê-su Ki-tô, là Chúa và là Thầy cùa mọi Ki-tô hữu.  

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.3 "Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm và hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa." Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người thuộc giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người tham dự Thánh Lễ này, biết ưu tiên tìm kiếm những gía trị cao cả trong cuộc sống.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.4 “Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết." Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu hy sinh thời gian cho việc học hỏi, giảng dậy và truyền bá Lời Chúa để mỗi ngày họ nhận ra dung mạo và sứ điệp của Chúa Giê-su Ki-tô một cách sâu sắc hơn!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Sài Gòn ngày 30 tháng 03 năm 2021

     Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.           


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com