Lời Chúa CN

THÁNH VỊNH CN I MC NĂM B (Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9) 18/02/2018

Đáp: "Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành

dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa."

 

4 Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

7 Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

8 CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,

9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

 

Thánh vịnh 24 (25) là TV được đề nghị đọc nhiều nhất trong phụng vụ : có lẽ là lời cầu nguyện tốt nhất cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta tìm trong bài Tv này tất cả những đề tài chủ yếu của lời cầu nguyện và của đức tin Ít-ra-en. Chỉ trong đoạn trích Tv hôm này có ít nữa ba đề tài.

Đề tài thứ nhất : Chúa cứu độ. Đó là điều thứ nhất trong Kinh Tin Kính Ít-ra-en, và chúng ta biết động từ cứu độ trong tiếng Ít-ra-en còn có nghĩa là giải thoát. Thiên Chúa đã cứu dân của Ngài khỏi ách nô lệ Ai-cập trước tiên và sau đó khỏi sự lưu đày Ba-by-lon : Hai trải nghiệm của sự cứu độ, sự giải thoát với một cuộc di dân phi thường, đầu tiên Ít-ra-en được trao tặng vùng đất hứa và sau đó được quay về Thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng còn nhiều ách nô lệ khác, dẫn tới những giải thoát khác : Hậu quả của việc Thiên Chúa dần dần mặc khải cho dân Ngài là Ngài cũng giải thoát họ dần khỏi các ngẫu tượng. Ách nô lệ tệ hại nhất là thờ lạy ngẫu tượng. Thật vậy khi làm nô lệ người ta còn giữ được sự tự do nội tâm, nhưng khi chúng ta dưới ách nô lệ của ngẫu tượng, thì không còn cả tự do nội tâm. Đó cũng là định nghĩa của một ngẫu tượng : những gì chiếm tất cả những tư tưởng của chúng ta đến nỗi ngự chỗ quan trọng nhất trong đời chúng ta, và cuối cùng là suy nghĩ thay cho chúng ta!

Đấng Giải Thoát mời gọi những người tin nơi Ngài, tới phiên mình trở thành những người cứu độ. Trong những ngày đầu Mùa Chay này không phải vô ích để nhắc lại một bài giảng danh tiếng trong sách I-sa-i-a :  « 6Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? 7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? 8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi » (Is 58,6-8).

Đề tài thứ hai : Đức tin của Ít-ra-en. Lề luật là một quà tặng của Thiên Chúa. Đó là hệ quả của sự khám phá ra Chúa là Đấng giải thoát. Lề luật được trao ban để dân Chúa sống tự do và nay đến lược mình trở thành một dân đi giải thoát.

« …đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.  Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ,  dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,  dạy cho biết đường lối của Người » (c4,5,9)

Sau khi trao Lề Luật cho Mô-sê, Ngài nói với ông như một lời tâm sự:

" Phải chi chúng luôn luôn có một tấm lòng như thế để kính sợ Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta mọi ngày, như vậy chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi! " (Đnl 5,29)

- và Mô-sê nói với dân rằng

32 Anh em hãy lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã truyền cho anh em, không đi trệch bên phải bên trái.33 Anh em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã truyền cho anh em, để anh em được sống, được hạnh phúc và được sống lâu trên mặt đất mà anh em sẽ chiếm hữu " ( Đnl, 5,32-33)

Hình ảnh của con đường được nhắc lại nhiều lần : « đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết ; Xin dẫn con đi theo đường chân lý ;dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính… » (c9) Hình ảnh con đường này là một đặc trưng của các Thánh-vịnh sám hối : Tội lỗi, thật ra là đi sai lối. Một người mà có thể nói : « đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết ; Xin dẫn con đi theo đường chân lý ;dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính »  là người ấy nhìn nhận rằng tự mình khó theo đường chính nẻo ngay. Chữ hoán cải còn có nghĩa là quay lại . Trong Thánh-kinh, một người hoàn cải là một người quay hẳn lại ; quay lưng lại với các ngẫu tượng đã làm cho họ nô lệ, để quay về với Thiên Chúa, vì Ngài luôn muốn chúng ta tự do. Nói cho cùng, một sự xét mình thật trọn là làm cho chúng ta khám phá ra những gì cản trở chúng ta tự do để yêu mến Chúa và anh em.

Đề tài thứ ba : Đức tin của Do Thái. Chúa là Tình Yêu, là ân huệ, là tha thứ. 

«  Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu  Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời » (c6)

Câu này nhắc lại định nghĩa của Chúa về chính Ngài cho ông Mô-sê trong sa mạc Si-na-i: « ĐỨC CHÚA! ĐỨC CHÚA! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín " ( St 34,6)…Không, thật sự chúng ta không chờ đến Tân Ước mới đón nhận sự mặc khải đó.

Tình yêu của Chúa là muôn thuở, Cựu ước cũng đã biết như thế. Sau cuộc giải phóng khỏi Ai-cập, sau khi khám phá một Thiên Chúa liên kết Giao Ước với dân Người, hành động tạo dựng của Thiên Chúa có đủ dữ kiện để được giải thích với những suy tư mới mẻ. Từ đó quan niệm của dân Ít-ra-en về Tạo Dựng khác hẳn với các dân tộc khác. Từ nay mọi người hiểu rằng hành động Tạo Dựng của Thiên Chúa là một hành động vì Tình Yêu. Chúa tạo dựng nhân loại, không như dân Mê-sô-pô-ta-mi-a tin là để thoả mãn tính đồng bống của các thần hay để có nô lệ phục vụ mình, mà chính vì tình yêu, một tình yêu không riêng gì dân Do-Thái mà cho tất cả  nhân loại và cho mọi thời.

Nơi người Ít-ra-en khi nghĩ tới Giao Ước do Chúa đề nghị cho dân Ngài, người ta luôn nhớ rằng Giao ước ấy gồm cả nhân loại. Và rốt cục vì Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài không chờ đợi sự đáp trả vì tình yêu là nhưng không, nếu không là không phải tình yêu. ! Chỉ cần lãnh nhận tràn đầy. Thật sự thánh vịnh 24 này đúng là để đi vào Mùa Chay !

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com