Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 2 CN II MÙA CHAY NĂM B (Rm 8, 31b-34) 25/02/2018

"Thiên Chúa không dung tha chính Con mình".

 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

 

32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ?

33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?

34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

 

Vài hàng này được trích ra từ một bài dài nói lên lòng chiêm ngưỡng đầy thán phục của thánh Phao-lô: Thiên Chúa từng yêu con người đến nỗi không ngần ngại trao Con của Người cho nhân loại. Người Con cũng yêu thương con người đến nỗi tự trao mình trong vòng tay của con người. Và từ nay Thánh Thần Chúa ngự trong chúng ta và không còn có gì có thể làm xa cách Tình Yêu vô biên của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, với chúng ta nữa. Và thư thánh Phao-lô chúng ta đọc hôm nay bắt đầu bằng: “ 31 Vậy còn phải nói gì thêm nữa?” ( Rm 8,31a)

Tới đây, thánh Phao-lô có lẽ đã đoán nhiều người trong chúng ta tự hỏi: ngài chỉ nói tình yêu, thế còn lẽ công chính của Thiên Chúa đâu ?...Vì thế thánh Phao-lô triển khai đề tài Công-chính của Thiên Chúa.

Trong đoạn chúng ta đọc hôm nay có những chữ làm chúng ta nghĩ đến một phiên toà: tha; trao nộp; buộc tội;công chính . Thánh Phao-lô tưởng tượng loài người đứng trước một phiên toà. Và đây thánh nhân đã theo đúng như trong Cựu ước vì cũng như trong ấy các danh từ nói về đức tin, chữ phán xét đã thay đổi nghĩa dần dần cùng lúc với người tín hữu khám phá ra dung nhan thật sự của Thiên Chúa. Chúng ta quá “đời” chúng ta cứ nghĩ công lý phải như hai cán cân, nhưng Thiên Chúa là đấng “Thật Khác”, Ngài có một quan niệm khác hẳn về công lý. Sự phán xét của Ngài không bao giờ là cáo buộc, cầm giữ  nhưng luôn luôn là cứu độ, và giải thoát.

Một trong những bài tuyệt vời nhất triển khai đề tài này có lẽ là Bài Ca Thứ Nhất của Người Tôi Trung trong sách I-sa-i-a:

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó;
nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.

2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.

3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.” 
( Is,42,1-3)

Đây là một phiên xét xử thật nhẹ nhàng viết cho chúng ta đây. Sau đó vài hàng I-sa-i-a nói thế nào là bản án: Người Tôi trung sẽ :

“mở mắt cho những ai mù loà,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm." 
(Is 42, 7)

Nói cách khác đây là một bản trắng án. Thế nhưng phải kết hợp với lệnh được sai đi rao giảng cho nhận loại biết Tình Yêu của Thiên Chúa có thể đi đến đâu.

Vì thế thánh Phao-lô nói Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?

Ai có thể tự cho mình quyền chống lại ta ? Ai có thể cho mình quyền kết án thay cho Thiên Chúa ?  33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính?

Thế mà Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta Ngài đã ban Con Một của Ngài trong tay chúng ta32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta.. Thiên Chúa không “cất đi chén đắng“ như Chúa Giê-su đã ngõ ý trong vườn Get-sê-ma-ni, Ngài không làm phép lạ để lánh đi sự thù ghét của con người. Ngài đã “trao Chúa Giêsu”. Đúng ra trước khi Chúa Ki-tô đến nhân loại ở trong thế bí. Đó là đề tài mà thánh Phao-lô triển khai trong 8 chương đầu, con người tự giam mình trong một loại nô lệ: Người ngoại thì nô lệ các bụt thần, thần thánh mà không phải thần thánh, gợi lên những cách cư xử lệch lạc, mù quáng, thù hằn, mất trật tự. Còn người Do Thái-  mặc dù được ơn Mặc Khải – không biết nhận ra đấng Ki-tô, họ xả thân vào việc diễn giải sai lầm Lề Luật.

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com