Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 1 CN III PHỤC SINH NĂM B (Cv 3, 13-15. 17-19 ) 15/04/2018

"Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại ."

 

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

Ông Phê-rô lên tiếng nói với dân: "Thưa đồng bào Ít-ra-en :

13 Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha.

14 Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân.

15 Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng.

17 "Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em.

18 Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình.

19 Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em

 

Thánh Phê-rô nói với đám đông Do Thái  «Thưa đồng bào It-ra-en ». Ngài nói với họ như những người anh em, thế nhưng có thể nói họ không cùng một « chí hướng ». Rõ ràng Ngài đứng về phe đức Giê-su Ki-tô và nói với những người có trách nhiệm trong cái chết của Chúa. « Có trách nhiệm nhưng không phải thủ phạm ». Cũng cùng một đám đông đang nghe Ngài nói là những người đang ngỡ ngàng trước những sự việc cực kỳ khác thường mà họ đang chứng kiến.

Chúng ta đang trong đền Giê-ru-sa-lem, khoảng 3 giờ trưa, giờ cầu nguyện. Ở cửa có tên gọi là « Cửa đẹp », một người khuyết tật dang tay xin người qua lại, như mọi ngày từ nhiều năm. Trong những người đi qua có Phê-rô và Gio-an. Phê-rô nói với người ăn mày  « "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi » ( Đnl 3,6) . Thánh Lu-ca kể tiếp, Phê-rô cầm tay phải người phế tật và nâng anh ta đứng dậy. Liền sau đó anh ta cảm thấy bàn chân và các khớp chân cứng cáp hẳn lên, và phóc một cái anh ta đứng dậy. Anh ta chưa bao giờ đi được, nay bước vào đền thờ, vừa nhảy múa vừa vinh danh Thiên Chúa.

Dĩ nhiên trước cảnh tượng đó mọi người chờ đợi một lời giải thích. Thánh Phê-rô hứng khẩu nói « "Thưa đồng bào Ít-ra-en, sao lại ngạc nhiên về điều đó, sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được, nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? »( Đnl 3,12) .

Chính Đấng Giê-su đã chữa lành cho hắn. Thánh Phê-rô trong một bài biện luận hùng hồn cố gắng giúp những người nghe vượt qua một giai đoạn quyết liệt của đức tin. Tất cả đều tin nơi Thiên Chúa của Cha Ông, tất cả đợi chờ đấng Cứu Thế , tất cả đều thấm nhuần các lời tiên tri của Cựu Ước. Thế nhưng làm sao đây, làm sao thuyết phục cho họ tất cả những lời tiên tri đó liên quan trực tiếp với Chúa Giê-su Ki-tô ?. Thật ra thánh Phê-rô muốn làm cho mở mắt những người Do Thái ra để họ thấy đã làm một « vụ án sai lầm ».

Sai lầm theo thánh Phê-rô là đã lầm lẫn đưa ra toà một người vô tội, đã xin tha cho một tên giết người Bac-ba-ra, và đòi xử tử một kẻ vô tội, tất cả vì không hiểu biết. Sai lầm là không nhận ra kẻ vô tội ấy là đấng Mê-si-a. Chính Chúa Giê-su trên thập giá cũng đã nói :

« Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm » ( Lc 23,34) .

Cũng phải nhìn nhận rằng lầm lẫn là phải. Nếu Ngài là đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, đấng Thánh, đấng Công Chính, Hoàng Tử của sự Sống, thì mọi người phải biết chứ …Ngài phải tỏ ra mình là đấng Mê-si-a chứ, nhưng Ngài không bao giờ đưa ra một bằng chứng nào. Và cái chết còn là một phản chứng cho Ngài. Chắc chắn rằng nếu Ngài là Thiên Chúa như nhiều người tin thì đã tránh cho Ngài phải chịu khổ như thế …

Thánh Phê-rô thản nhiên khẳng định :

« 13 Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha… » ( Đnl 3, 13)

Thật ra không bao giờ có trong Cựu Ước đoạn nào quả quyết rõ ràng rằng Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa bị ruồng bỏ, kết án oan ức và làm như thế để giải thoát nhân loại. Đấng Mê-si-a được loan báo dưới hình thức của một vị vua giải thoát dân Ngài, một tư tế ban ơn tha thứ tội lỗi, một ngôn sứ đem lại sự cứu độ của Thiên Chúa, một  Con Người vinh quang chiến thắng sự dữ. Trong tất cả những lời loan báo đó đều nói tới sự vinh thắng.

 Còn những « Bài hát Người Tôi Trung » nổi tiếng trong sách I-sa-i-a nhưng không làm cho các thủ lãnh tôn giáo thời Chúa Giê-su hứng thú chút nào. Dĩ nhiên sau sự kiện, đối với những nhân chứng Chúa Phục sinh, tất cả những người, lòng được « mở trí Kinh Thánh », như thánh Lu-ca nói, tất cả trở nên rực rỡ. Họ đọc lại các lời tiên tri của I-sa-i-a và tái khám phá ra các bài giới thiệu đấng Mê-si-a dưới những nét của Người Tôi Trung. Họ nhìn ra lời loan báo những khổ đau và sự vinh hiển của Chúa Giê-su.

Đặc biệt là Bài Ca Thứ tư của Người Tôi Trung được ứng dụng một cách hoàn hảo vào cuộc thương khó của Chúa Ki-tô :

« 2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn,dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích »

3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. ( Is 53,2-3)

Nhưng cũng trong bài này, Người Tôi Trung cũng được vinh danh :

« 13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng » ( Is 52, 13)

Qua đó chúng ta thấy tầm quan trọng của bài này như thế nào trong sự suy ngẫm của họ về mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Chính Thánh Phê-rô muốn dẫn những người Do Thái đang lắng nghe tới sự khám phá ấy. Ngài nói với họ cũng còn hi vọng. Một sai lầm của một bản án luôn luôn có thể sửa lại để phục quyền cho một người vô tội. Và lòng thương xót của Chúa tuyệt vời là chính ở chỗ lời nguyện của Chúa Ki-tô có thể áp dụng cho họ «  « Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm »( Lc 23,34) . Tôi biết rằng quí vị đã hành động không ý thức, quý vị và các lãnh tụ của quý vị… hãy trở lại, quay về với Thiên Chúa để tội lỗi của quý vị được thứ tha.

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com