Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 2 CN IV PHỤC SINH NĂM B (1Ga 3, 1-2) 22/4/2018

 "Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy".

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 

1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.

2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

 

Không có lý do gì các môn đệ được đối đãi tốt hơn thầy…Chúa Giê-su đã nói trước như thế: «  18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.

19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em

.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em

.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy » ( Ga 15,18-21)

Đó là để nói lên quan hệ rất phức tạp giữa Chúa Giê-su và thế gian, giữa thế gian và các Ki-tô hữu. Một đàng Chúa Giê-su đến để cứu thế gian ; còn Giáo Hội không có lẽ sống nào hơn là phục vụ thế gian, tức là bắt đầu bằng yêu thế gian. Đàng khác, Chúa Giê-su và các môn đệ Ngài « được tách ra  »với thế gian, vì thế dĩ nhiên  không được thông cảm, bị ghét bỏ, bách hại bởi thế gian.

Trước hết, Chúa Giê-su đến để cứu thế gian, - được cứu độ tức là biết dung nhan thật của Thiên Chúa. Chúng ta đã được nghe lại mấy hôm nay trong cuộc Thương Khó của Chúa lời Chúa Giê-su nói với Phi-la-tô :

«  Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. » ( Ga 18,37)

Và Chúa muốn cứu nhân loại là vì Ngài yêu nhân loại.

« 16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời » ( Ga 3,16) 

Trong thư 1 này thánh Gio-an lặp lại :

«  9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng tađược biểu lộ như thế này:Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gianđể nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.  (1Ga 4, 9) .

Và Chúa Giê-su chấp nhận đi đến cùng để thế gian khám phá ra tình yêu của Chúa Cha .

Đêm cuối cùng trong lời cầu nguyện Ngài nói lên lòng Ngài hằng ao ước :

« … để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. » ( Ga 17,23). Thế thì Thiên Chúa yêu thế gian và muốn cho họ được cứu độ. Chúa Giê-su yêu thế gian và muốn cứu họ. Đến đây tôi muốn thốt lên : các bạn bây giờ biết chúng ta phải làm gì rồi …

Thánh Au-gút-ti-nô nói « Hãy trải lòng bác ái của bạn ra khắp thế gian nếu bạn muốn yêu Chúa Ki-tô, vì cả tứ chi Chúa Ki-tô dang ra khắp thế gian… Đức Ki-tô yêu thân thể Ngài. » Thánh nhân còn đưa ra một ví dụ : Hãy tưởng tượng một người nào đó vừa hôn bạn vừa dẫm lên chân bạn bằng đôi giày sắt. Cũng thế, khi chúng ta không yêu thế gian như thể chúng ta đang nghiền nát chân Chúa Giê-su vậy…Và Cha Teilhard de Chardin nói : « Chúng ta chỉ hoán cải người mà chúng ta yêu mến »

Thế nhưng, điều thứ hai là yêu mến một người nào đó không phải lúc nào cũng đồng ý với người ấy. ! Yêu thế gian chính là có lúc phải nói ngược lại họ. Chữ « thế gian » thánh Gio-an dùng để ám chỉ vài cách hành sự- mà thánh Phao-lô gọi là thái độ của A-dong, là những kẻ sống xa Chúa. :

«  10 Người ở giữa thế gian,và thế gian đã nhờ Người mà có,nhưng lại không nhận biết Người.( Ga 1,10)  Khoảng cách càng ngày càng đào sâu hơn giữa Đấng Thiên Chúa sai đến và thế gian chối bỏ Người. Đêm cuối cùng Ngài còn cảnh báo :

 « .2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy ». ( Ga 16,2-3) .

Và Ngài tiếp :

 « 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha » ( Ga 17,11)

Đây không phải khinh khi con người mà can đảm làm chứng. Thánh Gio-an có nói vài hàng trước cũng trong Thư thứ nhất này :

« 15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.Kẻ nào yêu thế gianthì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,16 vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt,dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,nhưng phát xuất từ thế gian;17mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi » ( 1Ga 2, 15-17)  

Và Chúa Giê-su cũng nói như thế :

« Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. » ( Ga 16,33)

Nói cách khác , ngày kia, sau cùng rồi thế gian cũng sẽ biết, sẽ chấp nhận tin vào tình yêu của Chúa, mọi người sống như con cái Thiên Chúa, như anh em với nhau. Cuối cùng rồi lịch sử của nhân loại cũng phải đến đây. Như thánh Phao-lô nói :

« 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.20 Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy21 là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang » ( Rm8, 19-21)  

Trong lúc chờ đợi ngày ấy, có những kẻ tin vào Ngài, có kẻ từ chối . Như thánh Gio-an trong phần đầu Tin Mừng ngài viết :

«12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa
 » ( Ga 1,12)  

 Những kẻ ấy, ngay bây giờ được Thánh Thần Chúa dẫn dắt và dạy đối xử với Chúa như Cha :

« 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi! »  ( Gl 4,6)

Đó là ý nghĩa của «… biết Chúa Cha » nơi thánh Gio-an : nhìn nhận Ngài như Người Cha, đầy lòng trìu mến và tha thứ, như đã nói trong Cựu Ước . Đối với những ai cha biết thế, tức là chưa nhận nơi Ngài là Người Cha thì bổn phận của chúng ta là mặc khải điều ấy bằng hành động và lời nói của chúng ta. Khi ấy, Khi Con Thiên Chúa xuất hiện, cả nhân loại sẽ được biến dạng qua hình ảnh của Ngài. Bây giờ chúng ta hiểu vì sao Chúa nói với người phụ nữ thành Sa-ma-ri « Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban » ( Ga 4,10)

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com