Lời Chúa CN

PHÚC ÂM CN VI PHỤC SINH NĂM B (Ga 15, 9-17) 06/05/2018

Alleluia, alleluia!

- Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". -
Alleluia.  

-----------------

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.

10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.

11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

Câu 11 Chúa nói « 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn ». Đây là một tin vui của bài ! Mỗi khi Chúa nói cho các Tông Đồ là để cho các ông đầy niềm vui. Lý do của niềm vui ấy là cuộc đời của Ngài chỉ là yêu thương, giống hình ảnh của Cha Ngài : « 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy »

Chúng ta đang cùng một đề tài với bài đọc 2 : Khi nào nhân loại biết Chúa như Ngài thật sự, lúc ấy mọi người sẽ đầy niềm vui. Càng đọc thánh Kinh càng thấy điều này được nhấn mạnh : vấn đề duy nhất của nhân loại là không biết Thiên Chúa, hay biết lầm về Thiên Chúa. Họ xem Chúa như một quan toà đáng sợ, trong lúc Ngài là Người Cha vui với niềm vui của con cái.

Ngay từ trong Cựu Ước, tất cả công việc của các tiên tri là để mặc khải dung nhan thật sự của Thiên Chúa trìu mến, và hay tha thứ như các bài thánh vịnh thường hát, một Thiên Chúa chỉ muốn niềm vui cho chúng ta . I-sa-i-a chẳng hạn : « 10 Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.Họ sẽ được hớn hở tươi cười,đau khổ và khóc than sẽ biến mất. (Is35,10)…  « 12 Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan, rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò, cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay. (Is55,12)..

«  18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. 19 Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. ( Is 65,18-19)

Các bài này thuộc về giai đoạn sau của Cựu Ước, mặc khải đã được thể hiện từ lâu. Sô Phô Ni-a còn dám nói Chúa nhảy múa vui mừng khi Chúa thấy con cái mình hạnh phúc.  « 14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.15 Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại,thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem: "Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời."17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 
( Xn3, 14-17) ( Xn=Sách Xô-phô-ni-a)

Tiếc thay, chúng ta khó tin như thế vì thật quá đẹp. Chỉ tận thế nhân loại cuối cùng mới biết Chúa, mới sống trong niềm vui. Chính vì thế trong Cựu Ước niềm vui được xem như một đặc tính của sự Cứu Độ mà loài người chờ đợi.  Khi Chúa  nói « đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm » ( Ge 3,1) khi ấy chúng ta sẽ biết Chúa là tình yêu, lúc ấy chúng ta sẽ đầy niềm vui.

Tân Ước nói niềm vui nào sẽ cùng Đấng ngự đến để mặc khải dung nhan Thiên Chúa cho loài người. Ví dụ như  khi Gio-an Tẩy Giả được thụ thai, thiên thần nói với Da-ca-ri-a :         «   13"Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét, vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chàođời.         ( Lc1, 13-14). Sau đó khi Chúa Giê-su giáng sinh, thiên thần nói với các mục đồng : « 10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa »  ( Lc 2, 10-11)

Rõ ràng đây là một đề tài đánh động mạnh nơi thánh Gio-an. Đêm cuối cùng được sống với Thầy, ngài cảm nghiệm niềm vui lớn mặc dù sự thử thách đã gần đến. Ví dụ như « 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy » ( Ga 14-28)…   « 20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.23 » ( Ga 16, 20-243 Và trong lời cầu nguyện cuối cùng Chúa Giê-su nói với Chúa Cha « 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con » ( Ga 17,13)

Các tông đồ cũng hứa cho mọi người niềm vui « 4 Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn »
( 1Ga  1,4)…  «  Tôi còn nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực. Nhưng tôi hi vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp đề niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn »( 2Ga 12). Phải chăng từ đặc điểm này chúng ta nhận ra các tiên tri hay các tông đồ ?. Đó là những người mặc khải niềm vui trong dung nhan thật của Chúa. Các người ấy khi giờ đến sẽ nghe nói « 21 "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! » ( Mt 25, 21)

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com