Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 2 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B (1Cr 12, 3b-7; 12-13) 20/05/2018

 "Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

 

Thưa anh em,không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.

5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung

12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy.

13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

« Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ » ( LTS : 3 khẩu hiệu của Cộng Hoà Pháp ) nguyên văn như thế của Cộng Hoà Pháp quốc ấy không phải của thánh Phao-lô nhưng cũng rất có thể từ ngài. Chúng ta chưa hết ngạc nhiên khám phá ra những xác quyết của ngài cách mạng như thế nào ! Ví dụ như một trong những đề tài được thánh Phao-lô triển khai mà chúng ta vừa được nghe. Ngài gạch ngang một gạch viết xoá tất cả các lưu tâm đến thứ bậc, trên dưới, Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả những khác biệt kiểu thế gian, tất cả những thứ ấy không đáng kể nữa. Kể từ nay chỉ có một điều đáng kể : Phép Rửa trong Thánh Thần của chúng ta, sự kết hiệp vào một thân thể duy nhất, đó là thân thể Chúa Giê-su. Cách nhìn theo thế gian không còn giá trị nữa : hết rồi những quan tâm đến khái niệm trên - dưới. Mọi kỳ thị không thể được nữa. Cách nhìn của Chúa khác hẳn : « Nhưng giữa anh em thì không được như vậy »  ( Mc 10,43), Chúa đã nói như thế cho các Tông Đồ.

Dĩ nhiên, các vấn đề của dân thành Cô-rin-tô không phải giống các vấn đề của chúng ta. Rõ ràng các lý do chia rẽ của họ là chung quanh nguồn gốc « Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay người tự do » các cộng đồng chưa được cấu trúc, cũng vì lẽ đó mà chúng ta khó phân biệt rõ ràng các cộng đồng Ki-tô tiên khởi. Thế nhưng cách suy luận của thánh Phao-lô chiếu sáng cho chúng ta trong nhiều trường hợp khác. Nơi chúng ta, những vấn đề liên quan đến nguồn gốc xã hội hay chủng tộc vẫn có đó nhưng còn thêm vào các khó khăn sống chung hài hoà với nhau và trong đó mỗi người có một chỗ đứng xứng đáng trong một cấu trúc của giáo hội đã được thành lập hơn 2000 năm qua.

Sứ điệp đầu tiên của thánh Phao-lô, ngày nay là Giáo Hội của Chúa Ki-tô được gọi là nơi mọi người học cách sống không nghĩ tới thứ bậc kẻ trên người dưới, tìm tiến thân, hay vinh dự. Nơi mà một sự bổ nhiệm không phải là cuộc thăng tiến hay hạ bậc. Nếu phải vẽ Giáo Hội thì không phải một hình tháp mà là một đám đông chung quanh Một Người. ( « Người » ấy dĩ nhiên phải viết hoa) .

Thánh Phao-lô cũng vẽ. Nhưng ngài chỉ vẽ một thân hình người : Chúa Ki-tô là cái đầu, còn tất cả những người được Rửa Tội là những chi thể. Còn những kẻ trong chúng ta được nhận chức thánh, được nhận nhiệm vụ là những dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện vô hình của Đức Ki-tô trong thân thể của Ngài. Điều này không cho những người ấy một cấp bậc cao hơn, nhưng là một sứ vụ. Chúng ta không vì thế mà giống nhau hết : tuổi tác và lý lịch có phần nào quan trọng…nhưng không như ta tưởng.

Và đây sứ điệp thứ hai của thánh Phao-lô : các sự khác biệt giữa chúng ta là những hồng ân. Không phải một sự ngẫu nhiên mà ngài dùng rất nhiều lần chữ « đặc sủng »

 4 Có nhiều đặc sủng khác nhau ;.7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người »…Đây cũng là điều mới lạ khá trớ trêu, thường thì những khác biệt làm chúng ta khó chịu và đau khổ. Chúng ta đã nếm điều này trong phụng vụ. Thánh Phao-lô trái lại, mời gọi chúng ta tiếp nhận với niềm vui : các sự khác biệt đó làm cho chúng ta phong phú ! Và cũng là một điều nghịch lý ngài cho rằng những khác biệt ấy xây dựng sự hiệp nhất của chúng ta. Đây là một trong những sứ điệp quan trọng trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta đã thấy, đặc biệt trong Sách Công Vụ Tông Đồ. Bấy giờ nếu chúng ta phải vẽ Giáo Hội, có lẽ chúng ta sẽ vẽ một đám đông, nhưng một đám đông nhiều màu.

Hiệp nhất trong đa dạng, đó là một thách đố mà chúng ta có thể thắng được nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận được, là Thánh Thần Tình Yêu, Tình Yêu kết hợp Chúa Cha và Chúa Con. Vì thế có một cách đọc bài này rất hay là khi đọc thay chữ Thánh Thần bằng chữ Tình Yêu.

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com