Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 1 LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - Năm C (Cv 1, 1-11) 02/06/2019

"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời".

 

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu

2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần.

3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.

4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới,

5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không? "

7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,

8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.

10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh

11 và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

 

Chúng ta đang trong chương đầu của sách Công Vụ Tông Đồ. Các câu đầu là cách nối với Tin Mừng theo thánh Lu-ca, sách ấy cũng viết cho một nhân vật tên Thê-ô-phi-lô. Vì lẽ không ai có thể ngờ sách Công Vụ Tông Đồ và Tin Mừng theo thánh Lu-ca là cùng một tác giả. Sách thứ nhất nói về câu truyện bắt đầu, quyển thứ hai nói về kết thúc, tức là lúc Chúa lên trời, mặc dù hai sách có chỗ không trùng hợp với nhau khi Giáo Hội đề nghị chúng ta đọc trong phụng vụ năm C.

Quyển thứ nhất (Phúc Âm) nói về sứ vụ và cách rao giảng của Chúa Giê-su, sách thứ hai (Công vụ) chuyên về sứ vụ và cách rao giảng của các thánh Tông Đồ, vì thế sách mang tên Sứ Vụ Tông Đồ. Chúng ta có thể tìm hiểu sự so sánh đó xa hơn: Tin Mừng bắt dầu và kết thúc tại Giê-ru-sa-lem, trung tâm điểm của dân tộc Do Thái và của Giao Ước Thứ Nhất. Sách Công vụ bắt đầu từ Giê-ra-sa-lem – vì Giao ước Mới nối tiếp Giao Ước Thứ Nhất – nhưng lại kết thúc tại Rô-ma, nơi quy tụ mọi con đường thời ấy, vì lẽ Giao Ước Mới từ nay vượt ngoài biên giới Ít-ra-en. Đối với thánh Lu-ca sự bành trướng này, không thể nào ngờ vực được, đó là tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Thần Khí Chúa Giê-su, và là Đấng hướng dẫn các Tông Đồ, từ ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đến độ Sách Công Vụ Tông Đồ còn được gọi là «  Phúc Âm Chúa Thánh Thần. »  

Cũng vì Chúa Giê-su chuẩn bị sứ vụ của Ngài bốn mươi ngày trong sa mạc sau khi chị phép Rửa, lần này Ngài cũng chuẩn bị cho Giáo Hội Ngài trong bốn mươi ngày: “ trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa”. Trong buổi tiệc ly Ngài truyền cho các ông huấn vụ: một mệnh lệnh, một lời hứa, một sứ vụ. Lệnh rất đổi ngạc nhiên: hãy chờ đợi và đừng đi đâu. “ Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa”. Lời hứa của Chúa Cha được thực hiện tại Giê-ru-sa-lem, điều này không làm cho nhóm mười một ngạc nhiên, vì tất cả các ông đều gốc Do Thái: tất cả những gì các tiên tri rao giảng đã không dành cho Giê-ru-sa-lem phần quan trọng nhất trong sự chu toàn dự án của Thiên Chúa sao ? Ví dụ như trong I-sa-i-a, chúng ta còn nhớ “ 1 Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi 3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.” (Is 60, 1-3) Hay là “ 1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. 2 Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng ĐỨC CHÚA đặt cho." (Is 62, 1-2). Thánh Lu-ca nói rõ hơn nội dung lời hứa: “ ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”. Điều này các Tông Đồ cũng quen nghe như thế. Các ông còn nhớ nằm lòng câu sau đây từ ngôn sứ Giô-en: “Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm” (Ge 3, 1) Da-ca-ri-a cũng nói thế: “1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế…10 Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện.” (Dc 13, 1…12, 10) Hay trong Ê-dê-ki-en: “ 25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi .26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, 27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi” (Ek 36, 25…27) . Còn câu hỏi của các Tông đồ có phải ngớ ngẩn không ? “ Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?

Câu này chứng tỏ các ông đã hiểu Ngày hệ trọng của Thiên Chúa đã đến. Câu trả lời của Chúa Giê-su không làm cho chúng ta ngạc nhiên, vì Thiên Chúa cần chúng ta để thực hiện công trình của Ngài. Ơn Cứu Độ đã đến nhờ Đức Giê-su Ki-tô, nhưng còn phải có những con người tự do đi vào lãnh nhận. Muốn như thế, họ phải biết đến, vì thế mới có sứ vụ và trách nhiệm của các Tông đồ. Thần Khí Chúa ban cho họ để chu toàn: “ nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy ". Điều này có nghĩa là từ khi nhận được Thánh Thần Chúa cho đến Nước Trời đến vĩnh viễn, phải mất một thời gian, đó là thời gian làm chứng nhân: thời gian này phải rất lâu vì phải mang Tin Mừng đến tận cùng trái đất: “anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất”. Sách Công vụ Tông Đồ theo sát chương trình ấy. Cũng như sáng hôm ngày Chúa Phục sinh “ Hai người mặt quần áo trắng chiếu sáng” đã nói với các bà đến mộ Chúa: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?”, ngày Chúa thăng thiên hai người mặc quần áo trắng cũng làm nhiệm vụ ấy đối với các Tông đồ "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

Chúa sẽ trở lại, chúng ta xác tín như thế, vì thế chúng ta đáp trong phụng vụ Thánh Thể: “ chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

 

***

Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions


Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân
Hiệu đính: Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com