Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay năm chẵn - Ga 4, 43 – 54

Phút suy niệm Lời Chúa.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga  4, 43 – 54)

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

 

Sứ điệp:  Những người đồng hương của Chúa chối bỏ và khinh bỉ Chúa, nhưng viên sĩ quan người lương dân đã tin Chúa. Chúa chờ ta đón nhận Chúa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không chọn cảnh giàu sang nơi cung vàng điện ngọc, Chúa đã không khư khư dành cho mình quyền uy của Đấng Tối Cao. Nhưng Chúa đã chọn sinh ra trong cung lòng của Đức Maria, cô thôn nữ quê mùa của làng Nazarét, và người cha nuôi của Chúa chỉ là bác thợ mộc bình thuờng. Chính vì thế, những người đồng hương của Chúa đã từ khước và xua đuổi Chúa, chối bỏ những lời hứa của Chúa Cha, đến nỗi Chúa đã từ bỏ quê hương để tìm đến miền Galilê của người lương dân để rao giảng Tin Mừng và trao ban hồng ân cứu độ. Và ở đó Chúa đã gặp được những người có lòng tin mạnh mẽ và chân thành.

Lạy Chúa, ngày nay con có cả kho khôn ngoan của Lời Chúa, có cả một kho tàng ân sủng các Bí tích để giúp con tiếp xúc và kết hiệp mật thiết với Chúa, có cả một lịch sử Giáo hội tông truyền, có cả một hàng giáo phẩm luôn hiện diện bên con để dạy dỗ bảo ban giúp con trung thành với Chúa. Nhưng con cũng không hơn gì người Nazarét, con vẫn chối bỏ Chúa bằng những dễ dãi trong cuộc sống, những đam mê vui thú lệch lạc, những lừa lọc trong giao tiếp thường ngày, những ghen tương ích kỷ. Như thế là con đã chối bỏ Chúa.

Lạy Chúa, xin thức tỉnh tâm hồn con, xin làm cho con biết đón nhận Chúa và hồng ân cứu độ  của Chúa. Xin dạy con biết tìm gặp gỡ Chúa nơi Lời Hằng Sống, nơi các Bí Tích, nơi Giáo Hội. Xin giúp con nhìn thấy Chúa trong mọi người, qua mọi biến cố trong cuộc sống, để con dấn thân và cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa. Xin Chúa ở lại với con mọi ngày cho đến khi Chúa lại đến. Amen.

 

Ghi nhớ : "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".

 

ĐGM Giu-se Nguyễn Năng.

 

 


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài Tin Mừng hôm nay qua thánh sử Gioan, con đã rút ra bài học từ  lòng yêu thương, sự khiêm tốn và lòng tin tuyệt đối của viên sĩ quan mà người con trai của ông đã được cứu. Con cũng nghiệm ra thêm một điều là Chúa chữa lành cho những ai biết chạy đến cùng người như  bài học ngày hôm nay viên sĩ quan cận vệ nhà vua có đứa con trai  bị bệnh gần chết. Ông nghe tin Đức Giêsu đến Galilê thì vội vàng đến gặp Chúa để xin ơn chữa lành cho con. Với  quyền năng là Con Thiên Chúa, Người đã  không đến xem bệnh nhân ra sao, nhưng chỉ phán một lời từ xa và  nhờ lòng tin tuyệt đối  không một chút nghi nan của viên sĩ quan mà con ông đã khỏi bệnh. Như Tin Mừng (Mt 8,5-11) một viên đại đội trường chạy đến cùng Chúa để xin Người chữa bệnh cho đầy tớ của ông, cũng với tình yêu, sự khiêm nhu và lòng tin tuyệt đối dù các ông đều là dân ngoại. Chúa vẫn chữa lành các bệnh nhân từ xa chỉ cần phán một lời.

Lạy Chúa Giêsu con là một người mẹ cũng có lòng thương xót các con của con, cũng lo lắng bất an  khi thấy con của con  ngày càng sống xa rời tình Chúa, thiên về duy vật hơn duy tâm, thiên về hưởng thụ hơn phục vụ, con cảm nhận con mình đang chết, chết trong ích kỷ, trong biếng lười, trong thụ động và vô cảm. Con đã chạy đến cùng Chúa  từ sáng sớm để van xin Người cứu chữa  các con của con, nhưng thời gian vẫn trôi và con của con vẫn không thay đổi. Hôm nay qua bài học này Chúa đã soi sáng cho con, ngoài việc chạy đến cùng Chúa con còn phải có lòng khiêm tốn để  nhận ra mình còn nhiều lỗi lầm, nhiều thiếu sót, bất toàn, lòng tin và sự tín thác vẫn còn yếu kém vì thế mà con mãi bất an.

Hôm nay trước Thánh thể Chúa con xin cúi đầu nhận lỗi và tha thiết xin Chúa ban cho con ơn luôn khiêm tốn trước Chúa và mọi người, luôn kiên trì bền đỗ đến với Chúa trong thánh lễ, trong giờ cầu nguyện để múc lấy ân sủng từ lòng thương xót Chúa, và nhất là cho con có lòng tin mạnh mẽ đế con tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa  trên từng thành viên trong gia đình của con. Amen

Teresa Nguyễn thị Liên


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com