Phút cầu nguyện

Ngày 19 tháng 12 - Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đễ - Thợ may; Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu - Thầy giảng TOP; Thánh Âu-gút-ti-nô Nguyễn Văn Mới - Nông dân TOP; Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy - Thầy giảng TOP; Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh - Nông dân TOP

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 1, 5-25).

"Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra".


Ngày 18 tháng 12.
Thánh Phê-rô Trương Văn Đường - Thầy giảng.
Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ - Thầy giảng.
Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật - Thầy giảng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 1,18-24)

"Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít".


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com