SINH HOẠT PHONG TRÀO

Cha Pet. Giao SOLT 4Anh chị em Cursillista quý mến trong Tình yêu và Ân sủng của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh - của Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Trong ngày đầu năm mới 2016, quý cha linh hướng "Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em." (Ds 6,26)


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com