SINH HOẠT PHONG TRÀO

Chúc mừng Bổn mạng tháng 10/2017

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CURSILLISTA

có lễ mừng Bổn mạng trong tháng 10/2017

 

01/10 #2 1 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Liên
#2 2 Tê-rê-sa Đinh Kim Nguyên
#2 3 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Bích Phượng
#2 4 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Quí
#4 5 Tê-rê-sa Lê Thị Bích  Hiền
#4 6 Tê-rê-sa Vũ Thị  Huệ
#4 7 Tê-rê-sa Tưởng Thị  Lộc
#4 8 Tê-rê-sa Võ Thị Thùy  Nga
#4 9 Tê-rê-sa Phạm Thị Huỳnh  Như
#4 10 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim  Tuyến
#4PC 11 Tê-rê-sa Lữ Đan Thanh
#6 12 Tê-rê-sa Lý Phạm Minh Bạch
#6 13 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi
#6 14 Tê-rê-sa Trần Huy Hồng
#6 15 Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương
#6 16 Tê-rê-sa Nguyễn Đặng Phương Khanh
#6 17 Tê-rê-sa Nguyễn Sĩ Mỹ Linh
#6 18 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan
#6 19 Tê-rê-sa Võ Thị Hằng Nga
#6 20 Tê-rê-sa Phạm Ngọc  Thanh
#6 21 Tê-rê-sa Trần Thị  Thơm
#6 22 Tê-rê-sa Đồng Thị Thu
#8 23 Tê-rê-sa Nguyễn Trịnh Lệ  An
#8 24 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Cúc
#8 25 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng  Đào 
#8 26 Tê-rê-sa Lã Thị Mỹ  Hương
#8 27 Tê-rê-sa Phạm Thị Diễm Hương
#8 28 Tê-rê-sa Lê Thị Thu  Hương
#8 29 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Xuân Hương 
#8 30 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Huyền
#8 31 Tê-rê-sa Sú  A Mùi
#8 32 Tê-rê-sa Nguyễn Ngọc  Nhung 
#8 33 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Bích  Thủy
#8 34 Tê-rê-sa Cao Thị Thủy  Tiên 
#8 35 Tê-rê-sa Phùng Trần Nguyệt Vy
#10 36 Tê-rê-sa Tạ Kim  Hằng
#10 37 Tê-rê-sa Trương thị Thanh  Huyền
#10 38 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Khiết
#10 39 Tê-rê-sa Nguyễn thị  Lan
#10 40 Tê-rê-sa Nữ Tu  Trần thị  Na
#10 41 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tuyết  Ngân
#10 42 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tú  Oanh
#10 43 Tê-rê-sa Nguyễn thị Bích 
#10 44 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Vân
#12 45 Tê-rê-sa Phạm Thị Lan  Anh
#12 46 Tê-rê-sa Phan Nguyễn Vân Anh
#12 47 Tê-rê-sa Trần Thị Thu  Huyền
#12 48 Tê-rê-sa Đỗ Thị Tuyết  Lan 
#12 49 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh  Tuyền
#12 50 Tê-rê-sa Phạm Thị Kim Yến
#14 51 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thúy Hằng
#14 52 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Quỳnh Lan
#14 53 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Nhung
#14 54 Tê-rê-sa Phạm Phương Thùy
#14 55 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Chung Thủy
#15 56 Tê-rê-sa Bùi Thị Hồng Ân
#15 57 Tê-rê-sa La Thị Ái Hương
#15 58 Tê-rê-sa Đào Thị Phương Liên
#15 59 Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc
#15 60 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Oanh
#15 61 Tê-rê-sa Trần Thị Thanh Xuân
#15 62 Tê-rê-sa  Vũ Thuỵ Hoàng Linh Trang
04/10 #7 1 Phan-xi-cô Át-si-si Nguyễn Hữu Phúc
#7 2 Phan-xi-cô Át-si-si Nguyễn Cảnh Hạnh Phúc
15/10 #4 1 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Bạch Vân
#12 2 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
18/10 #13 1 Lu-ca Trần Văn Ngờ
#7 2 Lu-ca Nguyễn Văn Hậu
28/10 #1 1 Ta-đê-ô Lê Ngọc Loan 
#16 2 Ta-đê-ô Lý Nguyễn Anh Thy
#7 1 Si-mon Nguyễn Vĩnh Phát
  2 Si-mon Trần Văn Hoàng

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com