SINH HOẠT PHONG TRÀO

Mừng 50 Năm PT Cursillo Việt Nam

 

 

HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN TỪ CÁC GIÁO PHẬN VỀ DỰ ĐẠI HỘI

Đoàn GP Ban Mê Thuột

Đoàn GP Bắc Ninh

Đoàn GP Cần Thơ

Đoàn GP Đà Nẵng.

Đoàn GP Huế.

Đoàn GP Long Xuyên.

Đoàn GP Bùi Chu.

Đoàn GP Hà Nội.

Đoàn GP Phát Diệm.

Đoàn GP Phú Cường.

Đoàn GP Sài Gòn.

Đoàn GP Vinh.

Đoàn GP Xuân Lộc.

Quý anh chị Nhóm Ra Khơi.

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com