SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 02/2018

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 02/2018

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

1. Ultreya:

   - Ultreya Tân niên ngày 24/02 (Mùng 9 Tết) tại TTMV Sài Gòn từ 14g30 - 16g30

 

2. Sinh hoạt TLĐ:

   - Thứ Hai 05/02: Tín lý - Tìm hiểu sách Docat do Cha LH Phê-rô đảm trách.

   - Thứ Hai 12/02: Nghỉ Tết Mậu Tuất

   - Thứ Hai 19/02: Nghỉ Tết Mậu Tuất

   - Thứ Hai 26/02: Kỹ thuật PT

 

3. Chúc mừng Bổn mạng:

05/02 #2 1 A-ga-ta Nguyễn Thị Hồng Liên
#8 2 A-ga-ta Phan Thị Ngọc  Ánh

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com