SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào T03/2018

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 03/2018

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

   - Thứ Hai 05/03: Tín lý - Tìm hiểu sách Docat do Cha LH Phê-rô đảm trách.

   - Thứ Hai 12/03: Học hỏi KTPT - Sinh hoạt nhóm Trưởng

   - Thứ Hai 19/03: Tín lý - do cha Phanxico Xavie Bảo Lộc đảm trách

   - Thứ Hai 26/03: Học hỏi KTPT

 

2. Sinh hoạt Khối Hậu:

   - Thứ Hai 12/03: Sinh hoạt nhóm Trưởng tại Giáo xứ Khiết Tâm từ 17g30-20g30
    
(Chương trình cụ thể sẽ được gửi mail đến quý anh chị)

 

3. Chúc mừng Bổn mạng:

#1 1 Giu-se Phạm Xuân Chiến
#1 2 Giu-se Nguyễn Văn Đạo
#1 3 Giu-se Nguyễn Văn Đức
#1 4 Giu-se Trần Sĩ Hoàng
#1 5 Giu-se Tạ Anh Hùng
#1 6 Giu-se Mai Văn Huynh
#1 7 Giu-se Đỗ Quang Khang
#1 8 Giu-se Lê Xuân Lợi
#1 9 Giu-se Phạm Văn Lương
#1 10 Giu-se Bùi Tuấn Minh
#1 11 Giu-se Trần Văn Minh
#1 12 Giu-se Nguyễn Ngọc Minh Tâm
#1 13 Giu-se Đào Quốc Thái
#1 14 Giu-se Phạm Tất Thể
#1 15 Giu-se Nguyễn Hữu Thịnh
#1 16 Giu-se Nguyễn Văn Tiến
#1 17 Giu-se Cao Tiến Vị
#1 18 Giu-se Nguyễn Văn Vinh 
#1 19 Giu-se Nguyễn Văn Vương
#1 20 Giu-se Hoàng Văn Tiến
#3 21 Giu-se Nguyễn Sơn  Hải
#3 22 Giu-se Trần Trọng  Hiếu
#3 23 Giu-se Vũ Kim  Hoàn
#3 24 Giu-se Phùng Văn  Khang
#3 25 Giu-se Dương Tấn  Phát
#3 26 Giu-se Ngô Kim  Thành
#3 27 Giu-se Nguyễn Văn  Thi
#3 28 Giu-se Hoàng Văn  Thời
#5 29 Giu-se Lê Trần  Chinh
#5 30 Giu-se Nguyễn Minh  Chính
#5 31 Giu-se Nguyễn Lê  Cường
#5 32 Giu-se Lê Hoàng Dũng
#5 33 Giu-se Nguyễn Quốc  Đạt
#5 34 Giu-se Nguyễn Quang  Hiền
#5 35 Giu-se Nguyễn Đức  Hiệp
#5 36 Giu-se Đào Tiến  Hòa
#5 37 Giu-se Hoàng Văn Nghĩa
#5 38 Giu-se Hoàng Văn  Thành
#5 39 Giu-se Nguyễn Ngọc  Thành
#5 40 Giu-se Nguyễn Ý  Thức
#5 41 Giu-se Lê Hoàng Quốc Trí
#5 42 Giu-se Nguyễn Quang  Trị
#5 43 Giu-se Vũ Hữu  Tương
#5 44 Giu-se Nguyễn Đình  Tỵ
#7 45 Giu-se Đinh Thái  Hoàng
#7 46 Giu-se Phạm Thiện  Khanh 
#7 47 Giu-se Lê Danh  Lực
#7 48 Giu-se Bùi văn Ngọ
#7 49 Giu-se Vũ Đức Cao Nguyên
#7 50 Giu-se Trần Thanh  Quang
#7 51 Giu-se Đặng Duy  Tân
#7 52 Giu-se Lê Hoàng Quốc  Trọng
#7 53 Giu-se Ngô Hoàng  Tuân
#9 54 Giu-se Trần Vũ  An
#9 55 Giu-se Vũ Tuấn  Anh
#9 56 Giu-se Nguyễn Quang  Đại
#9 57 Giu-se Đinh văn  Đến 
#9 58 Giu-se Huỳnh Công  Khanh
#9 59 Giu-se Trần Thanh Lâm
#9 60 Giu-se Nguyễn Văn  Minh 
#9 61 Giu-se Phạm Thái  Nguyên
#9 62 Giu-se Phạm Ngọc  Quân
#9 63 Giu-se Phạm Văn  Rự
#9 64 Giu-se Lê Đức  Thanh
#9 65 Giu-se Tạ Ngọc  Tiến 
#9 66 Giu-se Lê Huy  Trường
#9 67 Giu-se Nguyễn Việt  Trường
#9 68 Giu-se Phạm Ngọc  Tuấn 
#9 69 Giu-se Đỗ Hữu Phú  Tùng
#9 70 Giu-se Nguyễn Ngọc Vinh
#11 71 Giu-se Đỗ Đình Ánh 
#11 72 Giu-se Trần Văn Huân
#11 73 Giu-se Đoàn Văn Minh
#11 74 Giu-se Vũ Thanh  Tâm
#11 75 Giu-se Trần Quốc  Việt
#11 76 Giu-se Nguyễn Quang  Vinh
#11 77 Giu-se Lý Nguyễn Vương
#13 78 Giu-se Trần Đình Chung
#13 79 Giu-se Nguyễn Lê Cương
#13 80 Giu-se Lê Hữu Đoàn
#13 81 Giu-se Nguyễn Mạnh Hùng
#13 82 Giu-se Phạm Đức  Long
#13 83 Giu-se Nguyễn Đại Phong
#13 84 Giu-se Nguyễn Hạnh Phúc
#13 85 Giu-se Phạm Tấn Hùng
#16 86 Giu-se Nguyễn Minh Đức
#16 87 Giu-se Phạm Hữu Hạnh
#16 88 Giu-se Lê Gia Hiệp
#16 89 Giu-se Trần Đức Hoàng
#16 90 Giu-se Đỗ Thành Liên
#16 91 Giu-se Nguyễn Trương Nhật Quang
#16 92 Giu-se Phạm Công Tuyến
#16 93 Giu-se Nguyễn Quang Tuyến
#18 94 Giu-se Nguyễn Tuấn Anh
#18 95 Giu-se Nguyễn Khắc Dũng
#18 96 Giu-se Đặng Đình Dũng
#18 97 Giu-se Phạm Nguyễn Vĩnh Huy
#18 98 Giu-se Đinh Sĩ Minh
#18 99 Giu-se Nguyễn Thanh Quang
#18 100 Giu-se Lê Đức Tuấn

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com