SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 04/2018

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 04/2018

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

1. Ultreya:

   - Ultreya Tháng 04 ngày 21/04 tại TTMV Sài Gòn từ 14g30 - 16g30 do nhóm Flashmob phụ trách

Chủ đề: "Tình bạn, ... một tay nắm lấy anh em"

 

2. Sinh hoạt TLĐ:

   - Thứ Hai 02/04: Nghỉ sinh hoạt mừng Chúa Phục Sinh.

   - Thứ Hai 09/04: Kỹ thuật PT

   - Thứ Hai 16/04: Tín lý

   - Thứ Hai 23/04: Kỹ thuật PT

   - Thứ Hai 30/04:Nghỉ sinh hoạt.

 

3. Chúc mừng Bổn mạng:

 

Ngày 05/04: Kính Thánh Vinh Sơn

05/04 #1 1 Vinh-sơn Nguyễn Văn Xài
#3 2 Vinh-sơn Trương Hùng  Cường
#3 3 Vinh-sơn Lê Hoàng  Đoàn
#3 4 Vinh-sơn Nguyễn Hoàng Đoạt
#5 5 Vinh-sơn Nguyễn Vinh  Quang
#7 6 Vinh-sơn Nguyễn Tuấn   Anh 
#7 7 Vinh-sơn Nguyễn Duy  Khánh
#7 8 Vinh-sơn Võ Thiện Nhân
#7 9 Vinh-sơn Lưu Hoàng Phúc
#7 10 Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Quát
#9 11 Vinh-sơn Nguyễn Đức Thắng
#9 12 Vinh-sơn Lê Hoàng Hoàn Thành
#9 13 Vinh-sơn Phan Bá Thuận
#13 14 Vinh-sơn Cao Dương Hồng
#16 15 Vinh-sơn Phạm Quý Anh
#16 16 Vinh-sơn Tôn Thất Tùng Hải
#16 17 Vinh-sơn Nguyễn Công
#17 18 Vinh-sơn Nguyễn Minh

Trí

 

Ngày 25/04: Kính Thánh Mác-cô

25/04 #16 1 Mác-cô Ernest Lương Huỳnh Ngân
#11 2 Mác-cô Nguyễn Phước  Lộc

 

Ngày 29/04: Kính Thánh Ca-ta-ri-na

29/04 #2 1 Ca-ta-ri-na Nguyễn Ngọc Thu
#2PD 2 Ca-ta-ri-na Lê Thị  
#6 3 Ca-ta-ri-na Võ Kim Hạnh
#10 4 Ca-ta-ri-na Nguyễn thị  Điệp
#12 5 Ca-ta-ri-na Phạm Thị Phương  Ngọc
(#500)  6 Ca-ta-ri-na Oanh
#18 7 Ca-ta-ri-na Trần Thị Tuyết Lan
#18 8 Ca-ta-ri-na Đỗ Thị Thủy Tiên

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com