SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 05/2018

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 05/2018

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

1. Ultreya:

   - Ultreya Tháng 05 ngày 26/05 tại Nhà thờ Đồng Tiến số 54 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

     từ 14g30 - 16g30 do nhóm Thân hữu Emmau và các nhóm thân hữu hạt Phú Thọ phụ trách.

 

2. Sinh hoạt TLĐ:

   - Thứ Hai 07/05: Thao dượt Rollo,

   - Thứ Hai 14/05: Thao dượt Rollo,

   - Thứ Hai 21/05: Tín lý,

   - Thứ Hai 28/05: Thao dượt Rollo.

   

3. Chúc mừng Bổn mạng:

 

Ngày 03/05: Kính Thánh Phi-líp-phê Tông đồ

03/05 #17 1 Phi-líp-phê Phạm Khải

 

Ngày 06/05: Kính Thánh Đa Minh Sa-vi-ô

06/05 #9 1 Đa-minh Sa-vi-ô Nguyễn Thiên Ý

 

Ngày 30/05: Kính Thánh Giăng-đắc (Jeanne D'arc)

30/05 #18 1 Giăng-đắc (Jeanne D'arc) Nguyễn.T.Mai Trâm

 

Ngày 31/05: Kính Thánh I-sa-ve

31/05 #2 1 I-sa-ve Nguyễn Thị Lệ
#8 2 I-sa-ve PosVary Kim Huệ
#8 3 I-sa-ve Nguyễn Thị  Nỡ
#10 4 I-sa-ve Võ thị  Chính

 

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com