SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 06/2018

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 06/2018

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

1. Ultreya:

   - Ultreya Tháng 06 ngày 16/06 tại Nhà Truyền thống Trung tâm Mục vụ Sài Gòn số 6bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

     từ 14g30 - 16g30 do nhóm Loan báo Tin mừng trong Phong trào phụ trách.

MỪNG 30 NĂM PHONG THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

19/06/1988 - 19/06/2018

 

2. Sinh hoạt TLĐ:

   - Thứ Hai 04/06: Thao dượt Rollo - Hành đạo (Nam) & Người giáo dân trong Giáo Hội (Nam),

   - Thứ Hai 11/06: Sinh hoạt Nhóm Trưởng,

   - Thứ Hai 18/06: Tín lý,

   - Thứ Hai 25/06: Thao dượt Rollo - Người giáo dân trong Giáo Hội (Nữ) & Bảo toàn trọn vẹn (Nam).

   

3. Chúc mừng Bổn mạng:

 

Ngày 11/06: Kính Thánh Ba-na-ba Tông đồ.

11/06 1 #05 Ba-na-ba Nguyễn Đức  Khương

 

Ngày 13/06: Kính Thánh An-tôn.

13/06 1 #01 An-tôn Lê  Minh
2 #01 An-tôn Nguyễn Xuân Thanh
3 #03 An-tôn Lê Tuấn Tân
4 #03 An-tôn Nguyễn Văn  Tuynh
5 #13 An-tôn Trần Ngọc Hồ
6 #16 An-tôn Nguyễn Anh
7 #17 An-tôn Hồ Quang Minh
8 #11 An-tôn  Phan Quang Thịnh

 

Ngày 24/06: Kính Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta.

24/06 1 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Hùng
2 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta   Khai 
3 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Minh  Tâm
4 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thủy
5 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Trí
6 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Vịnh
7 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức  Hoàng
8 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Hoàng Thế  Quân
9 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang  Trung
10 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Kim Văn  Đang
11 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Lương  Hùng
12 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc  Sang
13 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thanh Lâm
14 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Tấn  Lợi
15 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Võ Quang  Huy
16 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thứ
17 #11 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thịnh
18 #16 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Đình Phùng
19 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Thế Cường
20 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Dũng

 

Ngày 29/06: Kính Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ.

29/06 1 #01 Phao-lô Nguyễn Thế Hùng
2 #01 Phao-lô Nguyễn Văn Tuấn
3 #03 Phao-lô Nguyễn Xuân  Vượng
4 #05 Phao-lô Hoàng Anh Quân
5 #05 Phao-lô Phùng  Thiện
6 #07 Phao-lô Nguyễn Hữu  Hải
7 #07 Phao-lô Nguyễn Đức Huy
8 #07 Phao-lô Bùi Phi  Thanh
9 #09 Phao-lô Nguyễn Xuân Dũng
10 #09 Phao-lô Ngô Viết Sơn
11 #11 Phao-lô Nguyễn Huy Hoàng
12 #11 Phao-lô Nguyễn Phong Phú
13 #13 Phao-lô Phạm Văn Lộc
14 #17 Phao-lô Nguyễn Minh Khôi
15 #17 Phao-lô Phạm Huy Thịnh
16 #435  Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng
1 #01 Phê-rô Lê Danh Ích
2 #01 Phê-rô Nguyễn Văn Lành
3 #01 Phê-rô Nguyễn Vĩnh Minh
4 #01 Phê-rô Võ Hùng Minh
5 #03 Phê-rô Đặng Ngọc  Đoàn
6 #03 Phê-rô Nguyễn Văn  Giáo
7 #03 Phê-rô Nguyễn Thế  Hoằng
8 #03 Phê-rô Vĩnh  Phúc
9 #03 Phê-rô Nguyễn Minh  Trung
10 #03 Phê-rô Phạm Thanh  Xuân
11 #05 Phê-rô Nguyễn Phước  Hậu
12 #05 Phê-rô Nguyễn Trọng  Hùng
13 #05 Phê-rô Phan Tưởng Thiên  Long
14 #05 Phê-rô Pham Đình  Thuận
15 #05 Phê-rô Nguyễn Minh  Trí
16 #07 Phê-rô Nguyễn Hoàng Nam
17 #07 Phê-rô Nguyễn văn Ngư
18 #09 Phê-rô Trần Quốc  Hùng
19 #09 Phê-rô Nguyễn Hồng Phước
20 #09 Phê-rô Nguyễn Vũ Anh  Tuấn
21 #11 Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu
22 #11 Phê-rô Võ Minh Quang
23 #11 Phê-rô Lê Việt Tân
24 #11 Phê-rô Nguyễn Ngọc Thành
25 #11 Phê-rô Lê Đức Toàn
26 #13 Phê-rô Phạm Bình
27 #13 Phê-rô Vũ Đình Định
28 #13 Phê-rô Lý Mạnh Hiếu
29 #13 Phê-rô Nguyễn Văn Hoàng
30 #13 Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm
31 #13 Phê-rô Đỗ Tiến
32 #16 Phê-rô Hồ Ngọc Linh
33 #17 Phê-rô Trần Công Hoàng
34 #17 Phê-rô Nguyễn Đạt Thành
35 #1PD Phê-rô Nguyễn Minh Định

 

4. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

19/06: 09 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Minh Đức - Chánh xứ Từ Đức (#16).

27/06: 26 năm Cha Linh hướng Phanxico Xavie Bảo Lộc - Giám học TTMV (#17).

24/06: 13 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Phong Phú - Chánh xứ Thanh Đa (#11).

28/06: 15 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng - Chánh xứ Tân Định (#435Orange).

28/06: 06 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Quang Tuyến - Dòng Đức Mẹ Người Nghèo - FVP (#16)


 

5. Lễ giỗ:

NGÀY GIỖ NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
02/06/2015 MA-RI-A NGÔ THỊ NGUYỆT   Mẹ chồng  Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06 Hồng Ân
08/06/2016 CA-TA-RI-NA NGUYỄN THỊ ÚT   Mẹ Phao-lô Nguyễn Hữu Hải #07  
23/06/2013 MA-RI-A LÃ THỊ LAN #02        
26/06/2016 MA-RI-A NGUYỄN THỊ SÒI   Mẹ Gio-an.B Nguyễn Văn Thứ #09 Giê-su Hài Đồng
28/06/2016 PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN HỢP   Chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Đoan Trang #10 Hiệp Nhất
30/06/2015 MA-RI-A HUỲNH THỊ ÍCH   Mẹ Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Hằng #12  

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com