SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 08/2018

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 08/2018

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Khóa 3 Ngày:

Hai Khóa Cursillo năm 2018 của Phong trào Cursillo Sài Gòn sẽ được tổ chức:

 - #19 (nam): từ 2/8/2018 đến 5/8/2018

 - #20 (nữ): từ 23/8/2018 đến 26/8/2018

Xin quý anh chị Cursillista tích cực làm palanca cho hai Khóa #19 và #20 của Phong trào Sài Gòn.

 

2. Ultreya:

Ultreya Tháng 08 ngày 18/08 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, số 6bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, từ 14g30 - 16g30 do anh chị em trợ tá #19 và #20 phụ trách.

 

3. Sinh hoạt TLĐ:

   - Thứ Hai 06/08: Nghỉ,

   - Thứ Hai 13/08: Sinh hoạt trợ tá chuẩn bị Khóa #20,

   - Thứ Hai 20/08: Nghỉ

   - Thứ Hai 27/08: Nghỉ.

 

B. CHÚC MỪNG:   

 

1. Chúc mừng Bổn mạng:

 

Ngày 01/08: Kính Thánh AN-PHONG-SÔ.

01/08 1 #05 An-phong-sô Ma-ri-a Hà Tinh  Quân
2 #07 An-phong-sô Nguyễn Minh  Tân
3 #13 An-phong-sô Trương Công Quyết

 

Ngày 08/08: Kính Thánh ĐA-MINH.

08/08 1 #01 Đa-minh Trần Văn Dũng
2 #01 Đa-minh Phan Văn Hùng
3 #01 Đa-minh Ngô Chí Lễ
4 #01 Đa-minh Trần Văn Ngọc
5 #01 Đa-minh Nguyễn Đức Quang
6 #01 Đa-minh Vũ Đức  Thịnh
7 #01 Đa-minh Hoàng Vĩnh Tuyến
8 #03 Đa-minh Phạm Văn  Hồng
9 #03 Đa-minh Phạm Văn  Khương
10 #03 Đa-minh Trương Đức  Nhượng
11 #03 Đa-minh Phạm Văn  Thành
12 #05 Đa-minh Lê Quốc Bảo
13 #05 Đa-minh Nguyễn Cao  Mẫn
14 #07 Đa-minh  Phạm  Thiện  Hoàng
15 #07 Đa-minh  Nguyễn Bảo Hưng
16 #07 Đa-minh  Nguyễn Trần Anh  Khôi
17 #07 Đa-minh  Mai Xuân  Thịnh
18 #09 Đa-minh Đa-minh Trương Công  Bi
19 #09 Đa-minh Nguyễn Đức  Đạo
20 #09 Đa-minh Đặng Trần Vũ Hân
21 #11 Đa-minh Khổng Hữu Lợi
22 #13 Đa-minh Nguyễn Quang Triều
23 #16 Đa-minh Hoàng Chinh Chiến
24 #17 Đa-minh Trần Ngọc Sáng
25 #19 Đa-minh Đỗ Khoa
26 #19 Đa-minh Nguyễn Công Dũng

 

Ngày 11/08: Kính Thánh CLA-RA.

11/08 1 #06 Cla-ra Nguyễn Hoàng Diệp Thúy
2 #14 Cla-ra Phạm Mỹ Khanh

 

Ngày 14/08: Kính Thánh MAXIMILIANO KOLBE.

14/08 1 #1PD Maximiliano Kolbe Nguyễn Công   Bình

 

Ngày 15/08: Kính ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

15/08 1 #02 Ma-ri-a Lý Ngọc  Anh
2 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc   Anh
3 #02 Ma-ri-a Ngô Thị   Dứa
4 #02 Ma-ri-a Lê Nguyễn Tao Thị Minh  Giao
5 #02 Ma-ri-a Phạm Thị Hát
6 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoa
7 #02 Ma-ri-a Nguyễn Lê Hồng
8 #02 Ma-ri-a Trần Thị Hồng
9 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồi Hương
10 #02 Ma-ri-a Lã Thị  Lan
11 #02 Ma-ri-a Phạm Thị Thúy   Lan
12 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hà Liên
13 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị  Kim   Liên
14 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Lis
15 #02 Ma-ri-a Vũ Thị Kim Mai
16 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị  Bắc Mỹ
17 #02 Ma-ri-a Trần Thị Mỹ
18 #02 Ma-ri-a Trần Thị Nhan
19 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị Kim Oanh
20 #02 Ma-ri-a Lộc Thị   Phương
21 #02 Ma-ri-a Phan Thị Phương
22 #02 Ma-ri-a Vũ Thị Riệu
23 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị Tâm
24 #02 Ma-ri-a Chu Thị Thịnh
25 #02 Ma-ri-a Lê Thị Thục
26 #02 Ma-ri-a Hoàng Thị Thanh Thúy
27 #02 Ma-ri-a Phạm Thu  Trang
28 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị
29 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Xuân
30 #02 Ma-ri-a Ngô Thị Yến
31 #04 Ma-ri-a Lê Bích  Châu
32 #04 Ma-ri-a Triệu Thị Đoan  Công
33 #04 Ma-ri-a Mai Thu  Hằng
34 #04 Ma-ri-a Trần Thị  Hậu
35 #04 Ma-ri-a Bùi Thị  Hoa
36 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ánh  Hồng
37 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Hồng
38 #04 Ma-ri-a Lương Thị Bích  Huyền
39 #04 Ma-ri-a Nguyễn Nhiệm  Mầu 
40 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Phi   Nga
41 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tiết  Nga
42 #04 Ma-ri-a Đinh Thị Kim  Ngọc
43 #04 Ma-ri-a Đoàn Thị Bích  Phượng
44 #04 Ma-ri-a Cao Thị Ngọc  Phượng
45 #04 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Phượng
46 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết  Phượng
47 #04 Ma-ri-a Trần Thị Thanh  Thảo
48 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị  Tho
49 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thụy Anh Thư
50 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích  Thuận
51 #04 Ma-ri-a Đặng Thị  Thủy
52 #04 Ma-ri-a Dương Thị Lệ  Thủy
53 #04 Ma-ri-a Đinh Thị Thu  Thủy
54 #04 Ma-ri-a Đào Thị  Vinh
55 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thanh  Bình
56 #06 Ma-ri-a Nguyễn Minh Châu
57 #06 Ma-ri-a Lê Thị Kim Cúc
58 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Dung
59 #06 Ma-ri-a Đinh Thị Kim Dung
60 #06 Ma-ri-a Đỗ Thị Duy
61 #06 Ma-ri-a Bùi Phương Hồng Hạnh
62 #06 Ma-ri-a Lê Đình Ngọc Thái Hiền
63 #06 Ma-ri-a Trần Thị Thu  Hiền
64 #06 Ma-ri-a Lê Thị Thu Hương
65 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thu Huyền
66 #06 Ma-ri-a Trần Thị Thanh Lan
67 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng  Loan
68 #06 Ma-ri-a Vũ Thị Lụa
69 #06 Ma-ri-a Trịnh Huệ Mẫn
70 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Ngọc
71 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận
72 #06 Ma-ri-a Hòang Thị  Nhiễu
73 #06 Ma-ri-a Phạm Thị Phương
74 #06 Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh
75 #06 Ma-ri-a Hòang Thanh Thủy
76 #06 Ma-ri-a Lâm Thanh Trúc
77 #06 Ma-ri-a Mai Thị Tuyết
78 #06 Ma-ri-a Lê Thụy Hạ Vân
79 #06 Ma-ri-a Lương Thị Thảo Vy
80 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Xinh
81 #06 Ma-ri-a Mông Triệu Vũ Thị Yến
82 #08 Ma-ri-a Bùi Thị  Ái
83 #08 Ma-ri-a Nguyễn Ngọc  Anh
84 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thanh  Hằng
85 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc  Huệ
86 #08 Ma-ri-a Thái Thị  Khiêm
87 #08 Ma-ri-a Mai Thị Kim Lan
88 #08 Ma-ri-a Phan Thị Ngọc Lũy
89 #08 Ma-ri-a Vũ Thị Thanh Nga
90 #08 Ma-ri-a Lê Thị Hoàng  Nga
91 #08 Ma-ri-a Trần Thị  Nhung
92 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Oanh
93 #08 Ma-ri-a Đinh Thị Tuyết Phương
94 #08 Ma-ri-a Vũ Thị Thanh Thanh
95 #08 Ma-ri-a Lại Mộng  Thu
96 #08 Ma-ri-a Trần Thị Thu Thủy
97 #08 Ma-ri-a Trần Thị Bạch  Vân
98 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoàng  Yến
99 #10 Ma-ri-a Trần thị Lệ 
100 #10 Ma-ri-a Trần thị Hiếu  Hạnh
101 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị  Hiến
102 #10 Ma-ri-a Đoàn thị  Hiển
103 #10 Ma-ri-a Đỗ thị  Hoàn
104 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Ngọc  Hồng
105 #10 Ma-ri-a Phan thị Mai  Hương
106 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Kỷ
107 #10 Ma-ri-a Đỗ Xuân Chi  Mai
108 #10 Ma-ri-a Đào Kim  Mầu
109 #10 Ma-ri-a Bùi thị Lệ  Mỹ
110 #10 Ma-ri-a Vũ thị Kim  Ngọc
111 #10 Ma-ri-a Cao thị  Ngọc
112 #10 Ma-ri-a Trần thị Thu  Nguyệt
113 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Thanh  Nhàn
114 #10 Ma-ri-a Đào thị Kim  Phương
115 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Thu
116 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị thanh  Thúy
117 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Đoan  Trang
118 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị  Trang
119 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Trang
120 #10 Ma-ri-a Đỗ Kim 
121 #10 Ma-ri-a Lê thị Kim  Yến
122 #12 Ma-ri-a Hoàng Ngọc Anh
123 #12 Ma-ri-a Phạm Thị Bông
124 #12 Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Hằng
125 #12 Ma-ri-a Vũ Thị Hằng
126 #12 Ma-ri-a Đoàn Thanh Loan
127 #12 Ma-ri-a Vũ Thị Thúy Nga
128 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhân
129 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Phương Thanh
130 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thảo
131 #12 Ma-ri-a Trần Thanh Thảo
132 #12 Ma-ri-a Đinh Thị Thu Thảo
133 #12 Ma-ri-a Vũ Anh Thư
134 #12 Ma-ri-a Trần Thị Thương
135 #12 Ma-ri-a Lê Thị Thùy Trang
136 #12 Ma-ri-a Phạm Thị Thu Vân
137 #12 Ma-ri-a Trần Thị Thúy Vi
138 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tường Vy
139 #14 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hường
140 #14 Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền
141 #14 Ma-ri-a Trần Thị Mai Lan
142 #14 Ma-ri-a Văn Thị Bích  Liên
143 #14 Ma-ri-a Hà Thị Thu Liễu
144 #14 Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh
145 #14 Ma-ri-a Nguyễn Ngọc Nga
146 #14 Ma-ri-a Đinh Thị Bích Ngọc
147 #14 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Oanh
148 #14 Ma-ri-a Lê Hoàng Thu
149 #14 Ma-ri-a Đoàn Kim Thu
150 #14 Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy
151 #15 Ma-ri-a Lê Hồ Thị Hồng Anh
152 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Hồng
153 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nga
154 #15 Ma-ri-a Lê Thị Hoàng Oanh
155 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Phương
156 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thy Phương
157 #15 Ma-ri-a Trần Thị Cẩm Thạch
158 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Thoa
159 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Kim Bạch Tuyết
160 #15 Ma-ri-a Đặng Thanh Vân
161 #17PR Ma-ri-a Nguyễn Thị Nga
162 #18 Ma-ri-a Trần Thị Kim Chi
163 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu
164 #18 Ma-ri-a Ng.Ngọc Thái Ngân
165 #18 Ma-ri-a Trần Thị Nam Phương
166 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Huyền Sâm
167 #18 Ma-ri-a Phạm Thị Hồng Thuý
168 #18 Ma-ri-a Bùi Thị Ánh Tuyết
169 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Xuân
170 #2PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Xuân Huyên
171 #2PC Ma-ri-a Lê Thị Lương
172 #2PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Tâm
173 #2PD Ma-ri-a Thạch Mai Thiên   Trinh
174 #2PD Ma-ri-a Nguyễn Thị Mộng  Tuyết
175 #2PD Ma-ri-a Phạm Thị  Thúy   Vân
176 #4 PD Ma-ri-a Nguyễn Thị  Lành
177 #4PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Thu Thủy
178 #8 PC  Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Xuân
179 (#33)  Ma-ri-a Vũ Thị Hợp

 

Ngày 23/08: Kính Thánh RÔ-SA.

23/08 1 #02 Rô-sa Lâm Nghi Huôi
2 #04 Rô-sa Lê Thị Kim Sa
3 #04 Rô-sa Mai Thị Bạch  Yến 
4 #10 Rô-sa Phạm thị Kim  Trang
5 #18 Rô-sa Cao Xuân Quỳnh Anh
6 #18 Rô-sa Vũ Thị Hảo
7 #08 Rô-sa  Nguyễn Thị Thúy  Kiều
8 #08 Rô-sa  Nguyễn Thị   Nguyệt

 

Ngày 24/08: Kính Thánh BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô.

24/08 1 #09 Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Văn Cao Lộc

 

Ngày 27/08: Kính Thánh MÔ-NI-CA.

27/08 1 #12 Mô-ni-ca Hoàng Thị Kiều Trâm

 

Ngày 28/08: Kính Thánh ÂU-GÚT-TI-NÔ.

28/08 1 #03 Âu-gút-ti-nô Phạm Đức  Thịnh
2 #03 Âu-gút-ti-nô Nguyễn Xuân  Trường
3 #05 Âu-gút-ti-nô Lê Hữu  Định
4 #07 Âu-gút-ti-nô Vũ Đức Trí  Thể
5 #11 Âu-gút-ti-nô Lương Tấn Trung

 

1. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

06/08: 11 năm Cha Linh hướng Chính Phê-rô Nguyễn Văn Giáo - Chánh xứ Khiết Tâm (#05).

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 


C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

NGÀY GIỖ NGƯỜI QUÁ CỐ Năm QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
03/08 AN-NA NGUYỄN THỊ NHẬT 3 Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06  
Mẹ vợ Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03  
09/08 MA-RI-A NGUYỄN THỊ BA 1 Mẹ Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04 Faustina
Mẹ vợ Giu-se Dương Tấn Phát #03 Thánh Linh
25/08 PHAO-LÔ PHẠM MẠNH TRANG 1 Bố Ma-ri-a Phạm Thị Kim Phượng #04  
Bố vợ Mát-ti-nô Nguyễn Văn Đức #01Pd  

 

2. Ý cầu nguyện khác:


 - Ý cầu nguyện tháng 8 của ĐGH Phan-xi-cô: Cầu cho gia đình là kho báu của nhân loại
Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại.

 - Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa chữa lành; xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com