SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 09/2018

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 09/2018

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Ultreya:

Ultreya Tháng 09 ngày 15/09 tại Giáo xứ Từ Đức, hạt Thủ Đức, số 42 đường số 4, KP 2, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, từ 14g30 - 16g30 do Nhóm Thân hữu Vinh Sơn cùng các nhóm Thân hữu Hạt Thủ Đức phụ trách.

 

2. Sinh hoạt TLĐ:

   - Thứ Hai 03/09: Nghỉ,

   - Thứ Hai 10/09: Học hỏi Kỹ thuật phong trào,

   - Thứ Hai 17/09:

   - Thứ Hai 24/09: Học hỏi Kỹ thuật phong trào.

 

B. CHÚC MỪNG:   

 

1. Chúc mừng Bổn mạng:

 

Ngày 02/09: Kính Thánh CHARLE MARIE.

02/09 1 #09 Charle Marie Hoàng Quí  Long

 

Ngày 05/09: Kính Thánh TÊ-RÊ-SA CAN-CÚT-TA (TERESA of CALCUTTA).

05/09 1 #18 Tê-rê-sa Can-cút-ta Huỳnh.Trần Lynh Phương

 

Ngày 21/09: Kính Thánh MÁT-THÊU (MATTHEW).

21/09 1 #13 Mát-thêu Phan Văn Phước

 

Ngày 29/09: Kính Tổng Lãnh Thiên Thần MI-CA-E (MICHAEL).

29/09 1 #11 Mi-ca-e Bùi Thành Châu
2 #13 Mi-ca-e Nguyễn Văn Trương
3 #19 Mi-ca-e Nguyễn Đăng Khoa
4 #19 Mi-ca-e Trần Bá Thiện

 

Ngày 30/09: Kính Thánh GIÊ-RÔ-NI-MÔ (JEROME).

30/09 1 #09 Giê-rô-ni-mô Bùi Văn Hiến
2 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn  Liêm
3 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đức Minh
4 #5Bos Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội

 

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục - Khấn Dòng:

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 

 


C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

NGÀY GIỖ NGƯỜI QUÁ CỐ Năm QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
10/09 MA-RI-A NGUYỄN THỊ HƯƠNG 2 Mẹ Tê-rê-sa Trần Thị Thu Huyền #12  
18/09 THẠCH MINH SƠN 2 Bố Ma-ri-a Thạch Mai Thiên Trinh #02Pd  
      Bố vợ Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Vinh Sơn
20/09 RÔ-SA NGUYỄN THỊ HIÊN 2 Mẹ Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu #11 Thánh Gia

 

2. Ý cầu nguyện khác:


 - Ý cầu nguyện tháng 9 của ĐGH Phan-xi-cô: Cầu cho giới trẻ tại Châu Phi
Xin cho giới trẻ tại Châu Phi được hưởng một nền giáo dục và có công ăn việc làm trong chính đất nước của họ.

 - Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa chữa lành; xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com