SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 12/2019

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 12/2019

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt - Tĩnh tâm Trưởng nhóm:

Buổi Sinh hoạt các Trưởng nhóm Thân hữu và thành viên TLĐ theo định kỳ (4 tháng 1 lần) sẽ được tổ chức:


Thứ Bảy 7/12/2019 từ 8g đến 16g

tại Nhà thờ Tân Định.

 

2. Ultreya:

Ultreya Tháng 12:

tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, số 6bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

từ 14g30 - 16g30 ngày Thứ Bảy 14/12

Do quý chị Khóa 6 Sài Gòn nhận trách nhiệm tổ chức.

 

3. Sinh hoạt TLĐ:

(02/12): Chương VI_ NTTNT: Khóa Cursillo Ba ngày cuối tuần
              Phần 6: Tuyên bố sứ điệp ( Từ  câu 346-368)
              Trình bày: anh Phêrô Nguyễn Thế Hoằng.

(09/12): Chương VI_ NTTNT: Khóa Cursillo Ba ngày cuối tuần
              Phần 6:(tt) Tuyên bố sứ điệp ( Từ  câu 369-422)
              Trình bày: anh Phêrô Nguyễn Thế Hoằng.

(16/12): Bài tín lý: "Đức Kitô đang sống"_ Chương3  ( tt)
              Trình bày: Cha FX Bảo Lộc.

(23/12): NGHỈ SINH HOẠT _chuẩn bị Mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2019

(30/12): BĐH trình bày kế hoạch mục vụ năm 2020 tại TLĐ.

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 03/12: Kính Thánh PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê
(FRANCIS XAVIER).

03-12 1 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Duy Hưng
2 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái
3 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thiện
4 #03 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phan Quân  Hiệu
5 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần Lê Trần Trọng Nghĩa
6 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Minh  Phương
7 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Thái Hùng
8 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phạm Văn Thử
9 #13 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cao Minh
10 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bảo Lộc
11 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Ngọc Phát
12 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Nhất Sơn
13 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Phi
14 #21 Phan-xi-cô Xa-vi-e Thành
15 #1PD Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Đăng  Phương

 

Ngày 09/12: Kính Thánh NI-CÔ-LA

(NICOLAS).

09-12 1 #21 Ni-cô-la Phạm  Đức Thu

 

Ngày 13/12: Kính Thánh LU-XI-A

(LUCIA).

13-12 1 #12 Lu-xi-a Phạm Hoàng Lan
2 #18 Lu-xi-a Võ Thị Xuân Thu
3 #22 Lu-xi-a Phạm Ngô Thanh Thảo

 

Ngày 25/12: Mừng CHÚA GIÁNG SINH - EMMANUEL.

25/12 1 #19 Em-ma-nu-en Bùi Minh Trí

 

Ngày 27/12: Kính Thánh GIO-AN TÔNG ĐỒ

(SAINT JOHN, APOSTLE).

27-12 1 #03 Gio-an TĐ Nguyễn Văn  Trí
2 #07 Gio-an TĐ Phạm văn Thanh
3 #11 Gio-an TĐ Đào Xuân Lợi
4 #19 Gio-an TĐ Phạm Duy Khương
5 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Sơn
6 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Tú Tuấn

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 .

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 .

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ # QUAN HỆ CURSILLISTA KHÓA NHÓM
1 04-12-2011 MARIA NGUYỄN THỊ PHƯỚC   Mẹ Ma-ri-a Trần Thị Thu Hiền #06 Đức Mẹ La Vang
2 05-12-2015 Ông DƯƠNG VĂN KÍNH   Bố Giu-se Dương Tấn Phát #03 Thánh Linh
Bố vợ Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04 Faustina
3 06-12-1989 Ông GIUSE TRẦN VĂN LỄ   Bố Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia Đình Na-gia-rét
Bố chồng Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
4 06-12-1993 MARIA NGUYỄN THỊ VIỂN   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
5 06-12-1995 MARIA ĐINH THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Tạ Ngọc Tiến #09 Emmau
6 06-12-2015 Ông GIU-SE NGUYỄN ĐỨC THẮNG   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương #06 Hồng Tỉ Muội
Bố vợ Gio-an.B Trần Đức Hoàng #03 Emmau
7 07-12-1981 ANNA TRẦN THỊ CÚC   Mẹ Giu-se Trần Văn Minh #01 Đa Minh
8 16-12-2013 CATARINA HOÀNG THỊ CHÂU   Mẹ An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
Mẹ An-na Trần Thị Phương #06 Vượt Sóng
Mẹ chồng I-sa-ve Võ Thị Chính #10 Vượt Sóng
9 19-12-2004 Anh ĐAMINH NGUYỄN QUANG NGỌC   Chồng Ma-ri-a Cao Thị Ngọc Phượng #04 An-tôn
10 19-12-2015 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Cúc Lan #20  
Bố vợ Vinh-sơn Nguyễn Tấn Hưng #862LA  
11 20-12-2000 MARIA MAI THỊ NHỰ   Mẹ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
12 20-12-2015 AN-NA NGUYỄN THỊ THƯỜNG   Mẹ Phê-rô Vũ Đình Định #13 Gioan Phaolo 2
Mẹ chồng Ma-ri-a Lý Ngọc Anh #02 Faustina
13 20-12-2017 URSULA NGUYỄN THỊ TÂM   Mẹ An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác
Mẹ chồng An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
14 22-12-2000 MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
15 23-12-2004 MARIA ĐỖ THỊ NHẤT   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Toàn #20  
16 23-12-2017 MA-RI-A NGUYỄN THỊ NHA   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thuận #04  
Mẹ vợ Đa-minh Ngô Chí Lễ #01  
17 24-12-2000 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN THIẾT   Bố Giu-se Trần Sỹ Hoàng #01 Thánh Gia
Bố chồng Ro-sa Lê Thị Kim Sa #04 Thánh Gia
18 25-12-1990 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN ÚY   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
19 29-12-2013 Ông ĐAMINH NGUYỄN NGỌC BẢO   Bố Đa-minh Nguyễn Bảo Hưng #07  
20 29-12-2017 NGUYỄN THỊ CƯỜNG   Mẹ Ernest Cao Văn Minh #16  
21 31-12-2002 ANNA   Mẹ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Lê Thành #21 LN Mỹ Phước
Mẹ chồng Ma-ri-a Lê Thanh Trà #22 LN Mỹ Phước

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa thương chữa lành;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com