SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 03/2020

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 03/2020

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Ultreya:

Ultreya Tháng 03:

tại Nhà thờ Khiết Tâm, số 28 Long Hưng, Phường 7, Tân Bình,

Giáo hạt Chí Hòa

từ 14g30 - 16g30 ngày Thứ Bảy 21/03

Do Liên nhóm hạt Phú Thọ - Sài Gòn Chợ Quán phụ trách.

(nếu tình hình không thuận tiện do ảnh hưởng dịch cúm Covid-19,
Ultreya tháng 3 có thể sẽ không tổ chức)2. Sinh hoạt TLĐ:

TẠM DỪNG SINH HOẠT (do ảnh hưởng dịch cúm Covid-19).
             

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 09/03: Kính Thánh PHAN-XI-CA
(Francesca Bussi de'Leoni).

09-03 1 #20 Phan-xi-ca Vũ Hoàng Phi

 

Ngày 19/03: Kính Thánh GIU-SE
(Saint Joseph).

19-03 1 #01 Giu-se Phạm Xuân Chiến
2 #01 Giu-se Nguyễn Văn Đạo
3 #01 Giu-se Nguyễn Văn Đức
4 #01 Giu-se Trần Sĩ Hoàng
5 #01 Giu-se Tạ Anh Hùng
6 #01 Giu-se Mai Văn Huynh
7 #01 Giu-se Đỗ Quang Khang
8 #01 Giu-se Lê Xuân Lợi
9 #01 Giu-se Phạm Văn Lương
10 #01 Giu-se Bùi Tuấn Minh
11 #01 Giu-se Trần Văn Minh
12 #01 Giu-se Nguyễn Ngọc Minh Tâm
13 #01 Giu-se Đào Quốc Thái
14 #01 Giu-se Nguyễn Hữu Thịnh
15 #01 Giu-se Hoàng Văn Tiến
16 #01 Giu-se Nguyễn Văn Tiến
17 #01 Giu-se Cao Tiến Vị
18 #01 Giu-se Nguyễn Văn Vinh 
19 #01 Giu-se Nguyễn Văn Vương
20 #01VL Giu-se Nguyễn Thành Nhơn
21 #03 Giu-se Nguyễn Sơn  Hải
22 #03 Giu-se Vũ Kim   Hoàn
23 #03 Giu-se Phùng Văn  Khang
24 #03 Giu-se Dương Tấn  Phát
25 #03 Giu-se Ngô Kim  Thành
26 #03 Giu-se Nguyễn Văn  Thi
27 #03 Giu-se Hoàng Văn  Thời
28 #05 Giu-se  Lê Trần  Chinh
29 #05 Giu-se  Nguyễn Minh  Chính
30 #05 Giu-se  Nguyễn Lê  Cường
31 #05 Giu-se  Nguyễn Quốc  Đạt
32 #05 Giu-se  Lê Hoàng Dũng
33 #05 Giu-se  Nguyễn Quang  Hiền
34 #05 Giu-se  Nguyễn Đức  Hiệp
35 #05 Giu-se  Đào Tiến  Hòa
36 #05 Giu-se  Hoàng Văn Nghĩa
37 #05 Giu-se  Nguyễn Ngọc  Thành
38 #05 Giu-se  Nguyễn Ý  Thức
39 #05 Giu-se  Lê Hoàng Quốc Trí
40 #05 Giu-se  Nguyễn Quang  Trị
41 #05 Giu-se  Vũ Hữu  Tương
42 #05 Giu-se  Nguyễn Đình  Tỵ
43 #07 Giu-se  Đinh Thái  Hoàng
44 #07 Giu-se  Phạm Thiện  Khanh
45 #07 Giu-se  Lê Danh  Lực
46 #07 Giu-se  Vũ Đức Cao Nguyên
47 #07 Giu-se  Trần Thanh  Quang
48 #07 Giu-se  Đặng Duy  Tân
49 #07 Giu-se  Lê Hoàng Quốc  Trọng
50 #07 Giu-se  Ngô Hoàng  Tuân
51 #09 Giu-se  Trần Vũ  An
52 #09 Giu-se  Vũ Tuấn  Anh
53 #09 Giu-se  Nguyễn Quang  Đại
54 #09 Giu-se  Đinh văn  Đến
55 #09 Giu-se  Huỳnh Công  Khanh
56 #09 Giu-se  Trần Thanh Lâm
57 #09 Giu-se  Nguyễn Văn  Minh
58 #09 Giu-se  Phạm Thái  Nguyên
59 #09 Giu-se  Phạm Ngọc  Quân
60 #09 Giu-se  Phạm Văn  Rự
61 #09 Giu-se  Lê Đức  Thanh
62 #09 Giu-se  Tạ Ngọc  Tiến
63 #09 Giu-se  Lê Huy  Trường
64 #09 Giu-se  Phạm Ngọc  Tuấn
65 #09 Giu-se  Đỗ Hữu Phú  Tùng
66 #09 Giu-se  Lm Nguyễn Ngọc Vinh
67 #11 Giu-se Trần Văn Huân
68 #11 Giu-se Đoàn Văn Minh
69 #11 Giu-se Vũ Thanh Tâm
70 #11 Giu-se Trần Quốc Việt
71 #11 Giu-se Nguyễn Quang Vinh
72 #11 Giu-se Lý Nguyễn Vương
73 #13 Giu-se Nguyễn Lê Cương
74 #13 Giu-se Lê Hữu Đoàn
75 #13 Giu-se Nguyễn Mạnh Hùng
76 #13 Giu-se Phạm Đức  Long
77 #13 Giu-se Nguyễn Đại Phong
78 #13 Giu-se Nguyễn Hạnh Phúc
79 #16 Giu-se  Lm Nguyễn Minh Đức
80 #16 Giu-se  Phạm Hữu Hạnh
81 #16 Giu-se  Lê Gia Hiệp
82 #16 Giu-se  Trần Đức Hoàng
83 #16 Giu-se  Đỗ Thành Liên
84 #16 Giu-se  Nguyễn Trương Nhật Quang
85 #16 Giu-se  Lm Nguyễn Quang Tuyến
86 #16 Giu-se  Phạm Công Tuyến
87 #17 Giu-se Nguyễn Tuấn Anh
88 #17 Giu-se Đặng Đình Dũng
89 #17 Giu-se Nguyễn Khắc Dũng
90 #17 Giu-se Đinh Sĩ Minh
91 #17 Giu-se Nguyễn Thanh Quang
92 #17 Giu-se Lê Đức Tuấn
93 #19 Giu-se Trần Văn Danh
94 #19 Giu-se Phạm Duy Hiển
95 #19 Giu-se Ninh Văn Hùng
96 #19 Giu-se Lê Hữu Kính
97 #19 Giu-se Nguyễn Cao  Trí
98 #19 Giu-se Trương Quốc Trưởng
99 #19 Giu-se Phạm Vũ Việt
100 #21 Giu-se Lê Đình Phước
101 #21 Giu-se Trần Văn Sơn
102 #21 Giu-se Nguyễn   Cao Trác
103 #2BN Giu-se Nguyễn Công  Linh
104 #30 Giu-se Lm Phạm Bá Lãm

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01-03-1954 Ông PHANXICO XAVIE   Bố Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Văn Thử #11  
2 05-03-2015 MA-RI-A NGUYỄN THỊ SOI   Mẹ Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
Mẹ chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
Mẹ Vinh-sơn Lê Hoàng Dũng #05  
Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Thu Hương #06  
3 05-03-2016 MARIA   Mẹ Ma-ri-a Trần Thị Tuyết Hương #22  
4 06-03-2017 MÁT-TA LÂM THỊ YẾN   Mẹ vợ Mi-ca-e Bùi Thành Châu #11  
5 07-03-1998 Ông AN-RÊ   Bố chồng Tê-rê-sa Đào Thị Phượng Liên #15 Mai Khôi
6 10-03-2000 Ông PHAOLO LÊ VĂN ĐỜI   Bố Ro-sa Lê Thị Kim Sa #04 Thánh Gia
Bố vợ Giu-se Trần Sỹ Hoàng #01 Thánh Gia
7 10-03-2006 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố A-nê Nguyễn Thị Thu Nhi #20  
8 15-03-2006 MARIA NGUYỄN THỊ QUÊ   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Nhàn #20  
9 18-03-2015 Ông GIU-SE NGUYỄN VĂN THỊNH   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
Bố vợ Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
10 20-03-2016 Ông GIO-AN BAO-TI-XI-TA TRẦN BÀNG   Bố An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
Bố An-na Trần Thị Phương #06 Vượt Sóng
Bố chồng I-sa-ve Võ Thị Chính #10 Vượt Sóng
11 22-03-2011 Ông GIUSE TRẦN VĂN HAI   Bố Ma-ri-a Trần Thị Thu Hiền #06 Đức Mẹ La Vang
12 24-03-2007 MARIA NGUYỄN THỊ ĐỖ   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu #18  
13 25-03-2014 TERESA HOÀNG THỊ LỤA   Mẹ M.Gô-rét-ti Nguyễn Lan Anh #02 Ra Khơi
Mẹ vợ Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái #01 Ra Khơi
Mẹ vợ Giu-se Lê Đức Tuấn #17  
14 25-03-2015 Cursillista VINH-SƠN BÙI TẾ MỸ #01        
15 25-03-2015 MA-RI-A DƯƠNG THỊ VĂN   Mẹ Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng #03 Emmau
Mẹ chồng Ma-ri-a Đoàn Thị Bích Phượng #04 Thắp Sáng
16 25-03-2016 Cursillista GIO-A KIM THẠCH TUẤN QUYỀN #03        
17 26-03-2015 Ông PHÊ-RÔ TRƯƠNG HUY THÔNG   Bố chồng Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc #15 Tình Bạn Nè
18 30-03-1990 ANNA   Mẹ chồng An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20  
19 31-03-1993 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN VƯU   Bố Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu #11 Thánh Gia
20 31-03-2014 Ông PHAOLO DƯƠNG VĂN THẮNG   Bố An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
Bố vợ An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý Cầu nguyện tháng 03-2020 của Đức Giáo hoàng.

Ý chung: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc

Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc được kiên trì trung thành với Tin Mừng và phát triển trong sự hiệp nhất.

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa chữa lành;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com