SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 06/2020

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 06/2020

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Ultreya:

tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn,

số 6bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

từ 14g30 - 16g30, Thứ Bảy 20/06

Do quý anh Khóa 09 Sài Gòn năm 2013 nhận trách nhiệm tổ chức..2. Sinh hoạt TLĐ:

(01/06): Bài Tín lý: Docat
              Trình bày: Cha LH Phê-rô Nguyễn Văn Giáo.
             
(08/06): Hậu Cursillo (tt): Học đạo
              Trình bày: anh An-tôn Lê Tân.

(15/06): Bài tín lý: "Đức Kitô đang sống"  (tt)
              Trình bày: Cha FX Bảo Lộc..

(22/06): Hậu Cursillo (tt): Hành đạo
              Trình bày: chị Monica Hoàng Thị Kiều Trâm.

(29/06): Thành viên TLĐ góp ý cho các sinh hoạt Khối Hậu tại PT Cursillo SG
              Điều hợp: anh Giuse Tạ Ngọc Tiến.


 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 11/06: Kính Thánh BA-NA-BA TÔNG ĐỒ.

(Saint Barnabas Apostle)

11/06 1 #05 Ba-na-ba Nguyễn Đức  Khương

 

Ngày 13/06: Kính Thánh AN-TÔN.

(Saint Anthony of Padua)

13/06 1 #01 An-tôn Lê  Minh
2 #01 An-tôn Nguyễn Xuân Thanh
3 #03 An-tôn Lê Tuấn Tân
4 #03 An-tôn Nguyễn Văn  Tuynh
5 #13 An-tôn Trần Ngọc Hồ
6 #16 An-tôn Nguyễn Anh
7 #17 An-tôn Hồ Quang Minh
8 #11 An-tôn  Phan Quang Thịnh
9 #19 An-tôn Hoàng Đức Nhuận

 

Ngày 24/06: Kính Thánh GIO-AN BAO-TI-XI-TA.

(Saint John the Baptist)

24/06 1 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Hùng
2 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta   Khai 
3 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Minh  Tâm
4 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thủy
5 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Trí
6 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Vịnh
7 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức  Hoàng
8 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Hoàng Thế  Quân
9 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang  Trung
10 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Kim Văn  Đang
11 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Lương  Hùng
12 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc  Sang
13 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thanh Lâm
14 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Tấn  Lợi
15 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Võ Quang  Huy
16 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thứ
17 #11 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thịnh
18 #16 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Đình Phùng
19 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Thế Cường
20 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Dũng
21 #21 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Anh
22 #21 Gio-an Bao-ti-xi-ta Mai Văn Thành
23 #Org Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Tuyến

 

Ngày 29/06: Kính Thánh PHÊ-RÔ và PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ.

(Saints Peter and Paul, Apostle)

 

29/06 1 #01 Phao-lô Nguyễn Thế Hùng
2 #01 Phao-lô Tống Kim Long
3 #01 Phao-lô Nguyễn Văn Tuấn
4 #03 Phao-lô Nguyễn Xuân  Vượng
5 #05 Phao-lô Hoàng Anh Quân
6 #05 Phao-lô Phùng  Thiện
7 #07 Phao-lô Nguyễn Hữu  Hải
8 #07 Phao-lô Nguyễn Đức Huy
9 #07 Phao-lô Bùi Phi  Thanh
10 #09 Phao-lô Nguyễn Xuân Dũng
11 #09 Phao-lô Ngô Viết Sơn
12 #11 Phao-lô Nguyễn Huy Hoàng
13 #11 Phao-lô Nguyễn Phong Phú
14 #13 Phao-lô Phạm Văn Lộc
15 #17 Phao-lô Nguyễn Minh Khôi
16 #17 Phao-lô Phạm Huy Thịnh
17 #19 Phao-lô Lý Văn Quang
18 #435  Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng
1 #01 Phê-rô Lê Danh Ích
2 #01 Phê-rô Nguyễn Văn Lành
3 #01 Phê-rô Nguyễn Vĩnh Minh
4 #01 Phê-rô Võ Hùng Minh
5 #03 Phê-rô Đặng Ngọc  Đoàn
6 #03 Phê-rô Nguyễn Văn  Giáo
7 #03 Phê-rô Nguyễn Thế  Hoằng
8 #03 Phê-rô Vĩnh  Phúc
9 #03 Phê-rô Nguyễn Minh  Trung
10 #03 Phê-rô Phạm Thanh  Xuân
11 #05 Phê-rô Nguyễn Phước  Hậu
12 #05 Phê-rô Nguyễn Trọng  Hùng
13 #05 Phê-rô Phan Tưởng Thiên  Long
14 #05 Phê-rô Pham Đình  Thuận
15 #05 Phê-rô Nguyễn Minh  Trí
16 #07 Phê-rô Nguyễn Hoàng Nam
17 #07 Phê-rô Nguyễn văn Ngư
18 #09 Phê-rô Trần Quốc  Hùng
19 #09 Phê-rô Nguyễn Hồng Phước
20 #09 Phê-rô Nguyễn Vũ Anh  Tuấn
21 #11 Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu
22 #11 Phê-rô Võ Minh Quang
23 #11 Phê-rô Lê Việt Tân
24 #11 Phê-rô Nguyễn Ngọc Thành
25 #11 Phê-rô Lê Đức Toàn
26 #13 Phê-rô Phạm Bình
27 #13 Phê-rô Vũ Đình Định
28 #13 Phê-rô Lý Mạnh Hiếu
29 #13 Phê-rô Nguyễn Văn Hoàng
30 #13 Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm
31 #13 Phê-rô Đỗ Tiến
32 #16 Phê-rô Hồ Ngọc Linh
33 #17 Phê-rô Trần Công Hoàng
34 #17 Phê-rô Nguyễn Đạt Thành
35 #19 Phê-rô Trương Nguyễn Minh  Đắc
36 #19 Phê-rô Nguyễn Viết Nhật
37 #19 Phê-rô Bùi Đông Ni
38 #19 Phê-rô Phùng Anh
39 #21 Phê-rô Tống Minh Quyền
40 #1PD Phê-rô Nguyễn Minh Định

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

08/06: 02 năm Cha Linh hướng An-phong-sô Nguyễn Minh Tân (#05)

19/06: 11 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Minh Đức - Chánh xứ Từ Đức (#16).

27/06: 28 năm Cha Linh hướng Phanxico Xavie Bảo Lộc - Giám học TTMV (#17).

24/06: 15 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Phong Phú - Chánh xứ Thanh Đa (#11).

28/06: 17 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng - Chánh xứ Tân Định (#435Orange).

28/06: 17 năm Cha Linh hướng Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Tuyến - Chánh xứ Nam Thái (#Orange).

28/06: 08 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Quang Tuyến - Dòng Đức Mẹ Người Nghèo - FVP (#16)

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/06/2019 Cursillista JEANNE D'ARC NGUYỄN THỊ MAI TRÂM #18       Don Bosco
2 02/06/2011 MARIA ĐỖ THỊ NGÀO   Mẹ chồng  Ma-ri-a Lê Thị Thu Vân #20  
3 02/06/2015 MA-RI-A NGÔ THỊ NGUYỆT   Mẹ chồng  Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06 Hồng Ân
4 05/06/1977 MARIA PHẠM THỊ MÙI   Mẹ Tô-ma Q-qui-nô Đỗ Minh Sơn #03  
5 07/06/1993 Ông GIUSE   Bố chồng An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20  
6 08/06/1999 MARIA VÕ THỊ NGỠI   Mẹ Nicolao Phạm Đức Thu #21  
7 08/06/2016 CA-TA-RI-NA NGUYỄN THỊ ÚT   Mẹ Phao-lô Nguyễn Hữu Hải #07  
8 09/06/1985 Ông GIUSE ĐẶNG NGỌC CHI   Bố Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Px.Trương Bửu Điệp
9 10/06/2018 MA-RI-A NGUYỄN THỊ ROAN   Mẹ chồng  An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
10 12/06/1996 Ông GIUSE ĐINH VĂN HẬU   Bố chồng An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
11 14/06/2000 Ông cố GIOAKIM NICOLA   Bố LM Phanxico Xavie Bảo Lộc #17  
12 15/06/2008 Anh ANTON NGUYỄN KIM HUY   Chồng Tê-rê-sa La Thị Ái Hương #15  
13 19/06/2000 ANNA NGUYỄN THỊ TÌNH   Mẹ Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên #18 Giê ri cô
14 19/06/2019 Ông GIUSE   Bố An-tôn Hoàng Đức Nhuận #19  
15 23/06/2009 Ông GIOAN BAOTIXITA TRẦN TRI THÀNH   Bố An-na Trần Thị Thanh Thủy #12  
16 23/06/2013 Cursillista MARIA LÃ THỊ LAN #02        
17 24/06/2002 Chị MARIA   Vợ Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Văn Thử #11  
18 24/06/2018 MARIA TRẦN THỊ NGÂN   Mẹ Phao-lô Phạm Văn Lộc #13 Đức Mẹ Lên Trời
19 25/06/1989 ISAVE PHẠM THỊ THẮNG   Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
Mẹ vợ Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia đình Na-gia-rét
20 26/06/1975 Ông ĐAMINH HOÀNG TRỌNG THÂN   Bố chồng Maria Nguyễn Thị Kim Oanh #8 Giê ri cô
21 26/06/2016 MARIA NGUYỄN THỊ SÒI   Mẹ Gio-an.B Nguyễn Văn Thứ #09 Giê-su Hài Đồng
22 28/05/1999 Ông GIUSE LÊ XUÂN BÍCH   Bố vợ Phê-rô Tống Minh Quyền #21 Thánh Gia
23 28/06/2016 Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HỢP   Chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Đoan Trang #10 Hiệp Nhất
24 30/06/2015 MARIA HUỲNH THỊ ÍCH   Mẹ Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Hằng #12  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý Cầu nguyện tháng 06-2020 của Đức Giáo hoàng.

Ý chung: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho “đường đi của trái tim”.

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ tìm thấy được đường đi trong cuộc sống, và họ được Trái tim của Chúa Giêsu chạm tới.
 

- Cùng với Giáo hội Hoàn vũ xin Chúa chữa lành và ban ơn để đại dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa chữa lành;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com