SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 06/2021

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 06/2021

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định

_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(07/06) Sinh hoạt Online qua Zoom: Tín lý -
            
Thuyết trình: Cha LH Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến
             
(14/06):
Sinh hoạt Online qua Zoom: Kỹ thuật PT - TTNT: Chương 9 - Tiền Cursillo: Tìm chọn ứng viên (P2)
             
Thuyết trình: chị Anna Trần Kim Nhi

(21/06):
Tín lý - Tinh thần đồng trách nhiệm của Giáo dân trong Hội Thánh
             
Thuyết trình: Cha LH Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(28/06):
Kỹ thuật PT: Làm việc nhóm hiệu quả
             
Thuyết trình: chị Monica Hoàng Kiều Trâm

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Thời gian: Trong tháng 6
_
Địa điểm: Tại các nhóm Thân hữu, TLĐ (Trong giai đoạn giãn cách chỉ liên lạc online)
_
Nội dung: Liên lạc, gặp gỡ và truyền thông tìm ứng viên Khóa Cursillo #25 và #26

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ Chuẩn bị tài liệu K3N sẽ trình bày tại TLĐ cuối tháng 7

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

1. Ultreya Tháng 06:

_ Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 19/6/2021
_
Địa điểm: Trung tâm Mục vụ (Nếu mọi sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường)
_
Tổ chức:

2. Chương trình Sinh hoạt tại các nhóm Thân hữu

- T7 05/06 lúc 15g00: Nhóm Tê-rê-sa Hài Đồng (Tạm hoãn vì trong thời gian giãn cách)

- CN 06/06 lúc 15g00: Liên nhóm Thủ Đức (Tạm hoãn vì trong thời gian giãn cách)

                                      Nhóm An-tôn (Tạm hoãn vì trong thời gian giãn cách)

- T7 12/06 lúc 15g00: Nhóm Đức Mẹ La vang (Tạm hoãn vì trong thời gian giãn cách)

- T2 14/06 lúc 09g30: NHóm Don Bosco (Tạm hoãn vì trong thời gian giãn cách)

- T7 19/6 lúc 14g00: Nhóm Đức Mẹ Fatima

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 11/06: Kính Thánh BA-NA-BA TÔNG ĐỒ.

(Saint Barnabas Apostle)

11/06 1 #05 Ba-na-ba Nguyễn Đức  Khương

 

Ngày 13/06: Kính Thánh AN-TÔN.

(Saint Anthony of Padua)

13/06 1 #01 An-tôn Lê  Minh
2 #01 An-tôn Nguyễn Xuân Thanh
3 #03 An-tôn Lê Tuấn Tân
4 #03 An-tôn Nguyễn Văn  Tuynh
5 #13 An-tôn Trần Ngọc Hồ
6 #16 An-tôn Nguyễn Anh
7 #17 An-tôn Hồ Quang Minh
8 #11 An-tôn  Phan Quang Thịnh
9 #19 An-tôn Hoàng Đức Nhuận
10 #23 An-tôn  Nguyễn Phú  Chương

 

Ngày 24/06: Kính Thánh GIO-AN BAO-TI-XI-TA.

(Saint John the Baptist)

24/06 1 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Hùng
2 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta   Khai 
3 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Minh  Tâm
4 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thủy
5 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Trí
6 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Vịnh
7 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức  Hoàng
8 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Hoàng Thế  Quân
9 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang  Trung
10 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Kim Văn  Đang
11 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Lương  Hùng
12 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc  Sang
13 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thanh Lâm
14 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Tấn  Lợi
15 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Võ Quang  Huy
16 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thứ
17 #11 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thịnh
18 #16 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Đình Phùng
19 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Thế Cường
20 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Dũng
21 #21 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Anh
22 #21 Gio-an Bao-ti-xi-ta Mai Văn Thành
23 #23 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quốc Nam
24 #23 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Huy 
25 #Org Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Tuyến

 

Ngày 29/06: Kính Thánh PHÊ-RÔ và PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ.

(Saints Peter and Paul, Apostle)

29/06 1 #01 Phao-lô Nguyễn Thế Hùng
2 #01 Phao-lô Tống Kim Long
3 #01 Phao-lô Nguyễn Văn Tuấn
4 #03 Phao-lô Nguyễn Xuân  Vượng
5 #05 Phao-lô Hoàng Anh Quân
6 #05 Phao-lô Phùng  Thiện
7 #07 Phao-lô Nguyễn Hữu  Hải
8 #07 Phao-lô Nguyễn Đức Huy
9 #07 Phao-lô Bùi Phi  Thanh
10 #09 Phao-lô Nguyễn Xuân Dũng
11 #09 Phao-lô Ngô Viết Sơn
12 #11 Phao-lô Nguyễn Huy Hoàng
13 #11 Phao-lô Nguyễn Phong Phú
14 #13 Phao-lô Phạm Văn Lộc
15 #17 Phao-lô Nguyễn Minh Khôi
16 #17 Phao-lô Phạm Huy Thịnh
17 #19 Phao-lô Lý Văn Quang
18 #435  Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng
1 #01 Phê-rô Lê Danh Ích
2 #01 Phê-rô Nguyễn Văn Lành
3 #01 Phê-rô Nguyễn Vĩnh Minh
4 #01 Phê-rô Võ Hùng Minh
5 #03 Phê-rô Đặng Ngọc  Đoàn
6 #03 Phê-rô Nguyễn Văn  Giáo
7 #03 Phê-rô Nguyễn Thế  Hoằng
8 #03 Phê-rô Vĩnh  Phúc
9 #03 Phê-rô Nguyễn Minh  Trung
10 #03 Phê-rô Phạm Thanh  Xuân
11 #05 Phê-rô Nguyễn Phước  Hậu
12 #05 Phê-rô Nguyễn Trọng  Hùng
13 #05 Phê-rô Phan Tưởng Thiên  Long
14 #05 Phê-rô Pham Đình  Thuận
15 #05 Phê-rô Nguyễn Minh  Trí
16 #07 Phê-rô Nguyễn Hoàng Nam
17 #07 Phê-rô Nguyễn văn Ngư
18 #09 Phê-rô Trần Quốc  Hùng
19 #09 Phê-rô Nguyễn Hồng Phước
20 #09 Phê-rô Nguyễn Vũ Anh  Tuấn
21 #11 Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu
22 #11 Phê-rô Võ Minh Quang
23 #11 Phê-rô Lê Việt Tân
24 #11 Phê-rô Nguyễn Ngọc Thành
25 #11 Phê-rô Lê Đức Toàn
26 #13 Phê-rô Phạm Bình
27 #13 Phê-rô Vũ Đình Định
28 #13 Phê-rô Lý Mạnh Hiếu
29 #13 Phê-rô Nguyễn Văn Hoàng
30 #13 Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm
31 #13 Phê-rô Đỗ Tiến
32 #16 Phê-rô Hồ Ngọc Linh
33 #17 Phê-rô Trần Công Hoàng
34 #17 Phê-rô Nguyễn Đạt Thành
35 #19 Phê-rô Trương Nguyễn Minh  Đắc
36 #19 Phê-rô Nguyễn Viết Nhật
37 #19 Phê-rô Bùi Đông Ni
38 #19 Phê-rô Phùng Anh
39 #21 Phê-rô Tống Minh Quyền
40 #23 Phê-rô  Hoàng Công  Minh
41 #23 Phê-rô  Trương Thiên  Phú
42 #23 Phê-rô  Phạm Ngô Quốc Thắng
43 #1PD Phê-rô Nguyễn Minh Định

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

08/06: 03 năm Cha Linh hướng An-phong-sô Nguyễn Minh Tân (#07) - Phó xứ Xóm Chiếu

19/06: 12 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Minh Đức (#16) - Chánh xứ Từ Đức.

19/06: 01 năm Cha Linh hướng Phao-lô Phùng Thiện (#05) - Phó xứ Phú Thọ Hòa.

27/06: 29 năm Cha Linh hướng Phanxico Xavie Bảo Lộc (#17) - Giám học TTMV.

24/06: 16 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Phong Phú (#11) - Chánh xứ Thanh Đa.

28/06: 18 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng (#435Orange) - Chánh xứ Tân Định.

28/06: 18 năm Cha Linh hướng Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Tuyến (#561Orange) - Chánh xứ Nam Thái.

28/06: 09 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Quang Tuyến (#16) - Dòng Đức Mẹ Người Nghèo - FVP

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/06/2019 Cursillista JEANNE D'ARC NGUYỄN THỊ MAI TRÂM #18       Don Bosco
2 02/06/2011 MARIA ĐỖ THỊ NGÀO   Mẹ chồng  Ma-ri-a Lê Thị Thu Vân #20  
3 02/06/2015 MA-RI-A NGÔ THỊ NGUYỆT   Mẹ chồng  Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06 Hồng Ân
4 05/06/1977 MARIA PHẠM THỊ MÙI   Mẹ Tô-ma Q-qui-nô Đỗ Minh Sơn #03  
5 07/06/1993 Ông GIUSE   Bố chồng An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20  
6 08/06/1999 MARIA VÕ THỊ NGỠI   Mẹ Nicolao Phạm Đức Thu #21  
7 08/06/2016 CA-TA-RI-NA NGUYỄN THỊ ÚT   Mẹ Phao-lô Nguyễn Hữu Hải #07  
8 09/06/1985 Ông GIUSE ĐẶNG NGỌC CHI   Bố Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Px.Trương Bửu Điệp
9 10/06/2018 MA-RI-A NGUYỄN THỊ ROAN   Mẹ chồng  An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
10 12/6/1983 Em GIUSE TRẦN TRỌNG KÍNH   Con Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco
11 12/06/1996 Ông GIUSE ĐINH VĂN HẬU   Bố chồng An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
12 13/06/2014 Anh GIOA KIM PHẠM VĂN CẢNH   Chồng Catarina M Đỗ Thị Ngọc Bích #24  
13 14/06/1995 MARIA PHÙNG THỊ TỴ   Mẹ Maria Lê Thị Nhạn #22 Don Bosco
14 14/06/2000 Ông cố GIOAKIM NICOLA   Bố LM Phanxico Xavie Bảo Lộc #17  
15 15/06/2000 Anh GIACOBE TẤN PHÁT   Chồng Marcelle Đoàn Thị Mỹ Huệ #18  
16 15/06/2008 Anh ANTON NGUYỄN KIM HUY   Chồng Tê-rê-sa La Thị Ái Hương #15  
17 19/06/2000 ANNA NGUYỄN THỊ TÌNH   Mẹ Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên #18 Giê ri cô
18 19/06/2019 Ông GIUSE   Bố An-tôn Hoàng Đức Nhuận #19  
19 23/06/2009 Ông GIOAN BAOTIXITA TRẦN TRI THÀNH   Bố An-na Trần Thị Thanh Thủy #12  
20 23/06/2013 Cursillista MARIA LÃ THỊ LAN #02        
21 24/06/2002 Chị MARIA LÊ THỊ HOA   Vợ Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Văn Thử #11  
22 24/06/2018 MARIA TRẦN THỊ NGÂN   Mẹ Phao-lô Phạm Văn Lộc #13 Đức Mẹ Lên Trời
23 25/06/1989 ISAVE PHẠM THỊ THẮNG   Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
Mẹ vợ Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia đình Na-gia-rét
24 26/06/1975 Ông ĐAMINH HOÀNG TRỌNG THÂN   Bố chồng Maria Nguyễn Thị Kim Oanh #8 Giê ri cô
25 26/06/2016 MARIA NGUYỄN THỊ SÒI   Mẹ Gio-an.B Nguyễn Văn Thứ #09 Giê-su Hài Đồng
26 28/05/1999 Ông GIUSE LÊ XUÂN BÍCH   Bố vợ Phê-rô Tống Minh Quyền #21 Thánh Gia
27 28/06/2016 Anh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HỢP   Chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Đoan Trang #10 Hiệp Nhất
28 29/06/2016 Chị ANNA HÀ THỊ THANH   Vợ I-nha-xi-ô Nguyễn Ngọc Thiêng #05  
29 30/06/2015 MARIA HUỲNH THỊ ÍCH   Mẹ Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Hằng #12  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 06/2021

  Cầu nguyện cho Vẻ đẹp của Hôn nhân.
  Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trẻ đang chuẩn bị kết hôn với sự hỗ trợ của cộng đồng Kitô hữu: cầu cho họ lớn lên trong tình yêu thương, với lòng quảng đại, trung tín và kiên nhẫn.

  Intention for evangelization - The beauty of marriage.
  Let us pray for young people who are preparing for marriage with the support of a Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience.

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa ban ơn chữa lành;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa thêm sức nâng đỡ.

- Cùng với Giáo hội Hoàn vũ xin Chúa chữa lành và cho đại dịch Covid-19 sớm qua đi.


Ý kiến bạn đọc  

+1 # Ngọc Đoàn Đặng 20:12 09-06-2021
Cám ơn mọi người trong PT hiệp dâng lời cầu nguyện cho LHGiuse Đăng Ngọc Chi.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # Admin 40:13 09-06-2021
Xin hiệp ý cùng anh và gia đình cầu nguyện cho linh hồn Giuse
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com