Ultreya tháng 7/2021 tại PT Cursillo Sài Gòn lại tiếp tục được thực hiện dưới hình thức trực tuyến do đại dịch covid đang ngày càng nghiêm trọng tại Sài Gòn.


Đại hội Ultreya tháng 6/2021 của Phong trào Cursillo Sài Gòn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 vẫn còn đang rất phức tạp tại Sài Gòn.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com