Đại hội Ultreya tháng 6/2021 của Phong trào Cursillo Sài Gòn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 vẫn còn đang rất phức tạp tại Sài Gòn.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com