Ngày 20/6/2020, tại TTMV, Phong trào Cursillo Sài Gòn tổ chức Đại hội Ultreya tháng 6 do anh em khóa 9 năm 2013 nhận trách nhiệm tổ chức.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com