50 Năm PT Cursillo VN - Thánh lễ dẫn vào Đại hội chiều 19/10/2017 - Bản Chính thức

Thánh lễ dẫn vào ĐH diễn ra vào lúc 17g00 ngày 19/10/2017 do ĐC Giuse Đặng Đức Ngân, GM Đà nẵng, Chủ tịch UB Văn hoá thuộc HĐGM VN chủ tế và giảng lễ; ĐC Giuse Giám mục phó giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch UB Giáo dân, Đức cha Emmanuel Giám mục Bà Rịa, chủ tịch UB Phụng tự và hơn 30 LM đồng tế.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com