ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm trao đổi về ý nghĩa Ad Limina


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com