Ultreya Tháng 05 - Nhà thờ Đồng Tiến

Ultreya Tháng 5 của Phong trào Cursillo Sài Gòn:

từ 14g20 đến 16g30 ngày Thứ Bảy 26/05/2018

tại Nhà thờ Đồng Tiến số 54 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Giáo Hạt Phú Thọ.

Đặc biệt, Ultreya Tháng 5 này sẽ do anh em trong nhóm Thân hữu Emmau chịu trách nhiệm tổ chức cùng với sự hỗ trợ của các nhóm Thân hữu Hạt Phú Thọ: nhóm Hồng Tỉ Muộinhóm Hiệp Nhất và nhóm Phục vụ trong phong trào, nhóm Flashmob.

 

Ultreya! - Tiến lên!

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com