TGP Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020

 1. Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Tư (ngày 06 & 07 & 08.04.2020)

 

 1. Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 09.04.2020)
 • Sáng 08:30 Lễ Dầu

Đức TGM Giuse cử hành Thánh lễ Truyền dầu

 

 • Chiều 17:30 Thánh Lễ Tiệc Ly

Đức TGM Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc ly

 

 • Tối 18:30 聖週星期四 彌撒直播(粵語)

聖週星期四 彌撒直播

 

 • Tối 19:00 Thursday of the Lord’s Supper (in English)

Thursday of the Lord’s Supper

 

 1. Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 10.04.2020)
 • Trưa 15:00 Đàng Thánh Giá

Chặng đàng Thánh Giá

 

 • Chiều 17:30 Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

 

 • Tối 18:30 聖週星期五 彌撒直播(粵語)

聖週星期五 彌撒直播

 

 • Tối 19:00 Friday of the Passion of the Lord (in English)

Friday of the Passion of the Lord

 

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh (ngày 11.04.2020)
 • Tối 18:30 Easter Vigil (in English)

Easter Vigil

 

 • Tối 18:30 聖週星期六 彌撒直播(粵語)

聖週星期六 彌撒直播

 

 • Tối 20:00 Canh thức Phục Sinh

Canh Thức Phục Sinh

 

 1. Chúa Nhật Phục sinh (ngày 12.04.2020)
 • Sáng 05:30 (Nhà thờ Đức Bà)

Chúa Nhật Phục Sinh

 

 • Sáng 07:00 Thánh lễ tiếng Quảng Đông/粵語 (Nhà thờ Cha Tam)**

聖週星期六 彌撒直播

 

 • Sáng 07:30 dành cho Thiếu nhi (Nhà thờ Tân Phước)*

Thánh lễ dành cho Thiếu nhi

 

 • Sáng 09:30 Mass in English (Nhà thờ Đức Bà)

Easter Sunday the Resurrection of the Lord | English Mass

 

 • Sáng 10:30 Messe en Français (Nhà thờ Đức Bà)

DIMANCHE DE PÂQUES - Année A SOLENNITÉ DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR

 

 • Chiều 17:30 Chúa nhật (Nhà thờ Tân Phước)*

Thánh lễ chiều Chúa nhật Phục sinh

 

Được trực tuyến tại kênh YouTube: Tổng Giáo phận Sài Gòn

*Tại kênh YouTube WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

**Tại kênh YouTube chatamvn


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com