Trực tiếp: THỨ NĂM TUẦN THÁNH | Ngày 09.04.2020

Nguồn: WGPSG

Thánh Lễ trực tuyến - THÁNH LỄ TIỆC LY

Cử hành lúc 17g30 Thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020

tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

 

Nguồn: WGPSG

Thánh Lễ trực tuyến - THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU

Cử hành lúc 8g30 sáng thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020

tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com