Trực tiếp: THỨ SÁU TUẦN THÁNH | Ngày 10.04.2020

Lúc 15g00 - ĐI CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ  

 

Nguồn: WGPSG

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020

tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

-------o0o-------

 

Lúc 17g30 - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

 

Nguồn: WGPSG

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020

tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

-------o0o-------

 

Lúc 23 giờ (18 giờ Vatican) - cử hành CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦ CHÚA (không thuyết minh Tiếng Việt)

ĐTC cử hành cuộc Thương Khó của Chúa

-------o0o-------

 

Lúc 2 giờ sáng T7 11/04 (21 giờ Vatican) - ngắm ĐÀNG THÁNH GIÁ tại thềm đền thờ thánh Phêrô. (Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)

Đi Đàng Thánh Giá - ĐTC Phanxicô chủ sự

-------o0o-------


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com