Trực tiếp: THỨ BẢY TUẦN THÁNH | Ngày 11.04.2020

 

Lúc 15g00 - CANH THỨC PHỤC SINH  

 

Nguồn: WGPSG

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2020

tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

-------o0o-------

 

Lúc 2 giờ sáng CN 12/04 (21 giờ Roma) - Thánh Lễ VỌNG PHỤC SINH (kênh Truyền thông Dòng Tên)

Canh thức Vượt Qua - ĐTC Phanxico


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com