NGHI THỨC SAI ĐI & RA MẮT BĐH NHIỆM KỲ 2021-2024

Nghi thức SAI ĐI và ra mắt Ban Điều hành mới nhiệm kỳ 202-2024 trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phao-lô Tông đồ trở lại - Bổn mạng phong trào Cursillo do Đức Tổng GM Giuse Nguyễn Năng chủ tế tại nhà thờ Nam Thái ngày 26/1/2021


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com