Vi ThanhPhanxicoAsPhanxicô và Clara thành Át-xi-di, hai tên gọi, hai lịch sử, hai chuyện đời, nhưng cũng là hai cuộc sống không hề tách biệt nhau.


Vi ThanhTeresaTêrêxa Hài Đồng Giêsu sinh năm 1873, qua đời năm 1897, quả là một vị thánh rất trẻ, chỉ sống được 24 tuổi đời. Một vị thánh rất hợp thời. Một vị thánh rất gần với chúng ta.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com