ChuaKhonan01Phim "Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô" nói về 12 giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa là một bức họa sống động của cuộc tử nạn Chúa Giêsu.


Vi TuanThanhHiểu rõ ý nghĩa Tuần Thánh và Tam Nhật Thánh là một điều quan trọng. Chính vì nhận thấy sự cần thiết này, nên (vào năm 1951) Đức Giáo hoàng Piô XII đã cho cải tổ Lễ nghi Cử hành Tam Nhật Thánh và (vào năm 1955) đã cho cải tổ Lễ nghi Cử hành Tuần Thánh.


Vi ThanhGiuseThánh Giuse, người thợ mộc, người công chính, vị hôn phu của Đức Maria và là người được tuyển chọn làm cha nuôi của Đức Giê-su, là người vâng phục và chuyên chăm cầu nguyện phản ánh Thiên Chúa Cha, là mẫu mực, là người thầy, là đầng bảo hộ, là người lao động, là con người trung thực với mọi yếu tố torng kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã và vẫn con là con người rất được tín hữu sùng kính.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com