Vi ChandungGMVNChân dung 115 vị Giám mục Việt Nam từ năm 1933 đến năm 2016. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được tấn phong ngày 04/08/2016 là vị giám mục thứ 116 của Giáo hội Việt Nam.


Vi CVuTDoBộ phim được dựng lên hoàn toàn dựa trên nội dung sách Tông đồ Công vụ mà Thánh sử Luca đã viết lại cho chúng ta. Nó tái hiện các hoạt động của các tông đồ và đời sống của Giáo Hội tiên khởi.


Vi DucMeFatima2Đức Mẹ Fatima là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công giáo dành cho Đức Trinh nữ Maria. Tước hiệu này phát xuất từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với 3 em bé chăn cừu làng Fatima (Bồ Đào Nha) là Lucia dos Santos, Francisco Marto và Jacinta Marto từ ngày 13.5 tới ngày 13.10.1917.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com