ChuaKhonan01Phim "Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô" nói về 12 giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa là một bức họa sống động của cuộc tử nạn Chúa Giêsu.


Vi TuanThanhHiểu rõ ý nghĩa Tuần Thánh và Tam Nhật Thánh là một điều quan trọng. Chính vì nhận thấy sự cần thiết này, nên (vào năm 1951) Đức Giáo hoàng Piô XII đã cho cải tổ Lễ nghi Cử hành Tam Nhật Thánh và (vào năm 1955) đã cho cải tổ Lễ nghi Cử hành Tuần Thánh.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com