Hạt Tân Sơn Nhì là giáo hạt có số Cursillista đông nhất (100 Cursillista) và cũng là một trong ba giáo hạt (2 hạt còn lại là Xóm Mới và Tân Định) có ứng viên tham dự đủ 18 khóa do Phong trào Cursillo Sài Gòn tổ chức từ năm 2009 đến nay.


Hợp cùng Giáo Hội Việt Nam hân hoan: MỪNG 30 NĂM PHONG THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM và Khai mạc Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam, Đại hội Ultreya Tháng 06


Tháng Hoa Đức Mẹ đang rộn ràng nơi khắp xóm đạo qua những điệu múa, cung đàn của đoàn con tiến dâng Mẹ Chúa Trời cũng là Mẹ Hội Thánh. Hòa chung niềm vui ấy, Ultreya Tháng 5 của Phong trào Cursillo Sài Gòn sẽ được tổ chức:


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com