Góc nghệ thuật

Hang đá

Quý anh chị thân mến,

BBT xin được giới thiệu đến quý anh chị bộ hình hang đá khá lạ của Cursillista Nguyễn Đại Phong #13 thực hiện trong mùa Giáng Sinh vừa qua.

 

HangdaP01

HangdaP02

HangdaP03

HangdaP04

HangdaP05

HangdaP06

De Colores !


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com