Sáng tác Văn&Thơ

Thơ: Dấu Bình An

THO Daubinhan

Hồn con chạm ánh mắt Ngài,

Chút son sắt bổng trổ đầy hồng ân

Như cơn gió chạm hoàng hôn,

Như tia nắng chạm mùa xuân non ngàn,

Con xin chạm cả nhân gian,

Vòng tay ấm chạm trao ban nghĩa tình.

Khép mắt chạm chút lặng thinh,

Cho hồn con chạm bến tình Chúa yêu.

Nguyễn-thế-Hùng


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com