TGP Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020

 1. Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Tư (ngày 06 & 07 & 08.04.2020)
 • Sáng 5:30 Thánh lễ (Nhà thờ Đức Bà)

Thứ Hai: https://youtu.be/LMYz3ga8UmA

Thứ Ba: https://youtu.be/TiPfLNjsL9c

Thứ Tư: https://youtu.be/_PQCP194-_o

 • Chiều 17:00 Tĩnh tâm (trên kênh YouTube TGP Sài Gòn)

Thứ Hai: https://youtu.be/xPrz7X9RAkA

Thứ Ba: https://youtu.be/ugMg_1TXb9o

Thứ Tư: https://youtu.be/kmAAHdJ550k

 • Chiều 17:30 Thánh lễ (Nhà thờ Tân Phước)*

Thứ Hai: https://youtu.be/y9STwweNQeU

Thứ Ba: https://youtu.be/-JGMNt6EPIo

Thứ Tư: https://youtu.be/URMOHXTPsFQ

 • Tối 20:00 Chầu Thánh Thể - Lần Chuỗi

Thứ Hai: https://youtu.be/p93P2CQYLBM

Thứ Ba: https://youtu.be/5akrwunu7p0

Thứ Tư: https://youtu.be/fgzAOl2ewZA

 1. Thứ Năm Tuần Thánh (ngày 09.04.2020)
 • Sáng 08:30 Lễ Dầu

Link YouTube: đang cập nhật

 • Chiều 17:30 Thánh Lễ Tiệc Ly

Link YouTube: đang cập nhật

 1. Thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 10.04.2020)
 • Trưa 15:00 Đàng Thánh Giá

Link YouTube: đang cập nhật

 • Chiều 17:30 Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa

Link YouTube: đang cập nhật

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh (ngày 11.04.2020)

Link YouTube: đang cập nhật

 1. Chúa Nhật Phục sinh (ngày 120.4.2020)
 • Sáng 05:30 (Nhà thờ Đức Bà)

Link YouTube: đang cập nhật

 

Được trực tuyến tại kênh YouTube: Tổng Giáo phận Sài Gòn

*Tại kênh YouTube WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

**Tại kênh YouTube chatamvn


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com