Tin tức - Sự kiện

Ngẫm lại mới thấy đúng là chỉ có Chúa là hiểu mình nhất thôi! Chủ đề của buổi sinh hoạt lần này – Thành công trong Quan phòng – thật là quá trùng hợp với những cảm nghiệm sâu sắc của mình trong chuyến hành hương về Thành đô Vĩnh Hằng (Rome được Thánh Augustino gọi là The Enternal City trên thế gian).


Page 1 of 4

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com