Tìm hiểu PT

Palanca là một từ Tây Ban Nha, có nghĩa là "Cái đòn bẩy", dùng để trợ lực rất hữu dụng, có thể hiểu ở VN ta là Đóa Hoa Thiêng Liêng.


Tình bạn có lẽ không xa lạ với bất kỳ ai. Tất cả mọi người trong chúng ta không nhiều thì ít đều có cảm nhận về một tình bạn nào đó. Với tôi Tình bạn trong Phong trào Cursillo thật đặc biệt, có chiều sâu, bền vững, bác ái và mỗi khi khám phá ra tình bạn đó, bất cứ ai cũng có rất nhiều thứ để có thể cho đi một cách có ý nghĩa.


Tôi được thôi thúc bởi bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô với các Cursillista năm 2015, trong đó có đoạn: «Phương pháp truyền giáo của Phong Trào Cursillo chính xác được sinh ra từ sự mong muốn Tình Bạn nóng bỏng này đối với Thiên Chúa, từ đó thoát ra Tình Bạn với anh chị em» thể hiện Phúc âm hóa bằng Tình Bạn. Có cảm tưởng như Ngài là một vị Linh hướng: Ngài nhấn mạnh đến Tình Bạn trong Cursillo, một Tình Bạn vừa tự nhiên vừa siêu nhiên; thật tốt đẹp, mà tôi có may mắn hưởng được từ nhiều năm nay.


Page 1 of 3

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com