SỐNG ĐẠO

Palanca là một từ Tây Ban Nha, có nghĩa là "Cái đòn bẩy", dùng để trợ lực rất hữu dụng, có thể hiểu ở VN ta là Đóa Hoa Thiêng Liêng.


Biết tường tận về người mình sẽ bảo trợ đi dự khóa. Kết thân và hiệp nguyện với Phong Trào nhà và các PT bạn, làm Palanca cho ứng viên.


Có lẽ để trả lời câu hỏi này bằng cách đặt câu hỏi ngược lại : PT Cursillo tìm ai và bằng cách nào để tham dự Khóa Cursillo ?


“Ultreya” là một từ tiếng Tây Ban Nha, có nguồn gốc từ tiếng Latinh, có nghĩa là “Tiến lên” hay "lên đường"!


Hội nhóm được định nghĩa là một nhóm anh chị em Cursillista từ 3 đến 6 tự chọn lựa đến với nhau hầu trở nên những bạn hữu tốt lành hơn


Mục đích của Phong trào Cursillo (PT) là chia sẻ với cộng đồng, bản chất của Kitô giáo và các giá trị Kitô hữu


Bạn sẽ tìm thấy ở đây câu trả lời cho các vấn đề khác nhau về Phong trào Cursillo.


Tình bạn có lẽ không xa lạ với bất kỳ ai. Tất cả mọi người trong chúng ta không nhiều thì ít đều có cảm nhận về một tình bạn nào đó. Với tôi Tình bạn trong Phong trào Cursillo thật đặc biệt, có chiều sâu, bền vững, bác ái và mỗi khi khám phá ra tình bạn đó, bất cứ ai cũng có rất nhiều thứ để có thể cho đi một cách có ý nghĩa.


Tôi được thôi thúc bởi bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô với các Cursillista năm 2015, trong đó có đoạn: «Phương pháp truyền giáo của Phong Trào Cursillo chính xác được sinh ra từ sự mong muốn Tình Bạn nóng bỏng này đối với Thiên Chúa, từ đó thoát ra Tình Bạn với anh chị em» thể hiện Phúc âm hóa bằng Tình Bạn. Có cảm tưởng như Ngài là một vị Linh hướng: Ngài nhấn mạnh đến Tình Bạn trong Cursillo, một Tình Bạn vừa tự nhiên vừa siêu nhiên; thật tốt đẹp, mà tôi có may mắn hưởng được từ nhiều năm nay.


Chúng tôi đã học được gì tại Mallorca? Tất cả chúng tôi xác định đã hiểu thấu về tiêu chuẩn, phẩm cách, và giá trị của mỗi cá nhân. Mọi vấn đề liên hệ đến Cursillo đều nối kết với sự kiện này. 


Như đã ghi, kết quả cuộc hành hương được chia sẻ chỉ với một mục đích trong trong tâm tư. Ba chúng tôi, Barry, cha Gaston và tôi biết rằng chúng tôi thu nhận được rất nhiều từ cuộc thăm viếng này, khó nói nên lời;


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com