Hạnh các thánh

StJoseph02aNhân tháng Kính Thánh Giuse, BBT xin giới thiệu đến quý anh chị Cursillista một số kinh kính Thánh Giuse được dùng phổ biến tại Giáo hội Việt Nam. Nguyện xin Thánh Cả hộ trì, đoàn con vững bước kiên trì vững tâm. Noi gương Thánh Cả quyết tâm. Ngày đêm sáng tối chuyên tâm nguyện cầu.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com