Hành trình Ngày Thứ 4

50 Năm Phong trào Cursillo Sài Gòn

 

01I. VÀO ĐỀ

Vào ngày 18/01/2017 tới đây các thành viên của Phong Trào Cursillo Sài-gòn sẽ mừng 50 năm Phong Trào Cursillo có mặt tại mảnh đất Sài Gòn - Gia Định này. Theo thư mời của Ban Phục Vụ thì chiều hôm ấy tại Tân Định, chúng ta sẽ có dịp ôn lại lịch sử 50 năm qua của Phong Trào. Chúng ta cũng sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn và Xin Ơn. Chúng ta dâng lễ Tạ Ơn về những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Phong Trào và mỗi ACE chúng ta trong thời gian 50 năm qua. Chúng ta dâng lễ Xin Ơn để được Thiên Chúa ban cho những ơn cần thiết giúp Phong Trào và mỗi ACE chúng ta chu toàn sứ mệnh của mình trong thời gian tới.

II. BÀI HỌC CỦA LỊCH SỬ

Lịch sử Phong Trào Cursillo Sài Gòn 50 năm qua được chia làm 3 giai đoạn:

* Giai đoạn 1 từ năm 1967 đến năm 1975 tức từ ngày Phong Trào được thành lập tại Sài Gòn cho đến ngày Miền Nam thay đổi chế độ.

* Giai đoạn 2 từ 1975 đến năm 2009 tức từ ngày Miền Nam thay đổi chế độ đến ngày Phong Trào Cursillo được khôi phục lại, và

* Giai đoạn 3 từ năm 2009 đến năm 2017 tức từ ngày Phong Trào được khôi phục lại cho đến ngày nay.

Chúng ta sẽ được nghe bài chia sẻ về 3 giai đoạn kể trên và rút ra những bài học bổ ích cho hiện tại và tương lai, cho cả Phong Trào và cho từng cá nhân Cursillista, vì “ôn cố tri tân” mà! (ôn lại chuyện cũ để có hiểu biết mới!)

III. TÍCH CỰC SỐNG LINH ĐẠO CỦA PHONG TRÀO TRONG HIỆN TẠI

Nhưng điều quan trọng hơn cả là mỗi ACE chúng ta và toàn Phong Trào tích cực sống Ơn gọi và Sứ mạng của mình trong môi trường xã hội ngày hôm nay với những phương thế đã được dành riêng cho các Cursillista.

2.1 Các Cursillista sống Ơn gọi và Sứ mạng của mình.

Ơn gọi và Sứ mạng của các Cursillista cũng chính là Ơn gọi và Sứ Mạng của các Ki-tô hữu giáo dân. Ơn gọi và Sứ mạng ấy là nên thánh giữa thế gian và xuyên qua các thực tại trần thế. Ơn gọi và Sứ mạng ấy thánh hóa môi trường gia đình và xã hội và Ki-tô giáo hóa các thực tại trần thế. Nên thánh và thánh hóa là hai chiều kích căn bản và gắn chặt với nhau của tất cả mọi sinh hoạt của các Ki-tô hữu giáo dân nói chung, của các Cursillista nói riêng.

2.2 Giáo dân Việt Nam nói chung và các Cursillista nói riêng chưa quan tâm đủ đến việc thánh hóa môi trường.

Nhìn vào con số những người trưởng thành gia nhập Giáo Hội Công giáo mỗi năm chúng ta có thể quả quyết là việc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội Việt Nam chưa được như mong đợi. Cũng có nghĩa là các Ki-tô hữu giáo dân chưa tích cực loan báo Tin Mừng và giúp anh chị em lương dân sống bên cạnh mình nhận biết Chúa và đạo Chúa.

Có 3 lý do:

- một là do cách giáo dục đức tin của gia đình và giáo xứ còn thiếu sót, nên phần đông giáo dân còn thụ động và không được trang bị những hiểu biết và kỹ năng cần thiết ;

- hai là do cuộc sống khó khăn khiến nhu cầu «cơm áo gạo tiền» làm tiêu hao khá nhiều năng lượng của các tín hữu; và

- ba là do các cấp chính quyền thường có thái độ nghi kỵ, thù nghịch và cấm cản đối với các hoạt động loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Dù do bất kỳ lý do gì thì sự thật vẫn là giáo dân Việt Nam truyền giáo chưa có hiệu quả. Giáo Hội Việt Nam đã đánh mất chức danh « trưởng nữ của Giáo Hội tại châu Á » cũng vì sự yếu kém trong công cuộc truyền giáo mấy thập niên vừa qua. So sánh với Giáo Hội Hàn Quốc, chúng ta sẽ thấy ngay sự kém hiệu quả của công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam.

2.3 Những phương thế thích hợp của Phong Trào Cursilllo.

Phong trào Cursillo có sẵn các phương thế thích hợp giúp các thành viên nên thánh và thánh hóa môi trường.

Đó là: (a) Khóa 3 ngày, (b) Nhóm thân hữu, (c) Nhóm Trách Nhiệm (TLĐ), (d) Ultreya (đ) các buổi Tĩnh Tâm. Mỗi thành viên, mỗi đơn vị của Phong Trào cần phải đánh giá cho đúng tầm quan trọng của mỗi phương thế ấy và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

2.4 Hai điều tối quan trọng để Phong Trào Cursilllo Sài-gòn phát triển.

Theo nhận định của cá nhân tôi, có hai điều tối quan trọng để Phong Trào Cursillo Sai-gòn phát triển trong hiện tại và tương lai :

* Một là, trước khi quan tâm đến việc củng cố và hoàn thiện các sinh hoạt kể trên thì chúng ta cần quan tâm đến việc tuyển chọn ứng viên khóa 3 ngày. Thường chúng ta có xu hướng tìm các ứng viên đã quen với các sinh hoạt của nhà thờ và hội đoàn…. mà ít quan tâm đến các thành phần trẻ và đang làm việc trong các công ty, các khu công nghiệp.

Sứ mạng làm muối làm men của các Cursillista là làm men giữa thúng bột là thế gian chứ không phải làm men trong men. Sinh hoạt trong giáo xứ phải được xếp sau các sinh hoạt trong môi trường và cộng đồng xã hội.

* Hai là chúng ta nên tổ chức nhiều việc làm có tính truyền giáo, làm chứng… ví dụ: tổ chức các chuyến thăm và chia sẻ với các nhóm người vùng sâu vùng xa, vùng bị thiên tai…

Giữa anh chị em chúng ta nên vận động việc chia sẻ của cải tiền bạc để cứu giúp người nghèo, bệnh nhân nghèo, vùng quê nghèo, v.v..

IV. THAY LỜI KẾT

Mới đây nhìn cảnh lũ lụt ở Miền Trung tôi đã không cầm lòng được nên đã vận động các học viên Lớp Thánh Kinh 100 tuần Lạng Sơn bỏ túi kín. Lần trước (cuối tháng 10 đầu tháng 11.2016) được 2 triệu đồng cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung; lần sau (giữa tháng 12.2016) được 4 triệu đóng góp với Quỹ Bác Ái của Giáo Xứ tặng quà cho người nghèo dịp Giáng Sinh và Năm Mới Đinh Dậu, trong đó tôi cũng góp phần của mình bằng cách hy sinh không nhận quà Lớp có ý tặng tôi sau hai năm học Cựu Ước mà dành nó cho việc cứu giúp người nghèo. Thậm chí lớp đã hy sinh cả tiệc liên hoan mãn khóa để giúp người nghèo và các nạn nhân thiên tai. Làm được việc này thày trò chúng tôi ai nấy đều thấy vui và ý nghĩa!

Xóm Mới ngày 07/01/2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

K3N tại Boston (USA) Hè 2004


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com