Hành trình Ngày Thứ 4

Lời cầu nguyện

BBT: Rất cám ơn bài chia sẻ của chị Maria Têrêsa Nguyễn Thị Tâm

"Thiên Chúa không trả lời ngay lập tức hoặc không đáp lại trực tiếp đối với những lời cầu nguyện của chúng ta, đó là sự đấu tranh để sống đời Kitô hữu”. Nhìn vào những lý do chúng ta cảm thấy Thiên Chúa không đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta có thể hữu ích đối với chúng ta.

Ngài muốn chúng ta tin tưởng Thánh Ý và kế hoạch của Ngài. Có thể bạn đã cầu xin điều sai trái hoặc cầu xin điều đúng nhưng chưa đúng thời điểm. Có thể bạn đã cầu xin điều tốt, nhưng điều đó không nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho bạn, hoặc người mà bạn cầu nguyện cho. Ngài luôn muốn chúng ta được những điều tốt lành nhất, dù điều đó chúng ta cảm thấy có vẻ không tốt cho chúng ta.

Thiên Chúa thường dành cách trả lời mạnh mẽ cho những lời cầu nguyện mạnh mẽ. Lúc đó chúng ta có thể nói: “Thiên Chúa đã dạy bảo tôi. Và tôi biết phải làm gì!”.

Không phải tôi nghe thấy tiếng nói, cuộc gọi điện thoại hoặc điện thư. Ngài trả lời theo cách riêng của Ngài”.

Có thể bạn chỉ muốn câu trả lời theo ý riêng bạn. Nếu bạn không nghĩ rằng câu trả lời của Ngài có thể là điều gì đó chưa bao giờ bạn nghĩ tới, có thể bạn bỏ lỡ câu trả lời của Ngài. Có thể bạn không nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của bạn, thế nên bạn không mong đợi điều gì”.

Hãy nghĩ về các giáo huấn của Thiên Chúa. Có thể bạn đang tìm câu trả lời không đúng lúc. Nếu Thiên Chúa không đích thân trả lời bạn, có thể Ngài muốn bạn tìm câu trả lời trong Kinh Thánh. Kinh Thánh rất hữu ích. Kinh Thánh không chỉ là những câu chuyện, mà Kinh Thánh còn hướng dẫn bạn và cho bạn biết cách nên hành động.

Chưa quyết định có thể là câu trả lời là KHÔNG. Nếu bạn cầu nguyện khi không biết phải làm gì…Tôi có nên làm điều này hoặc điều đó? Có vẻ như Thiên Chúa không trả lời, nếu bạn còn lưỡng lự, có thể đó là câu trả lời. Có thể Thiên Chúa muốn bạn lưỡng lự (ít là trong lúc nào đó), vì Ngài tác động điều đó. Ngài có kế hoạch hành động riêng của Ngài, và Ngài muốn bạn không làm gì vào lúc đó.

Chúng ta thường không nhận thấy Ngài cho chúng ta câu trả lời. D’Souza chia sẻ: “Theo kinh nghiệm riêng tôi, cách mà Thiên Chúa trả lời thường là không trực tiếp – nghĩa là luôn gián tiếp. Hoặc, nói chính xác hơn, Ngài có thể yêu cầu cách trả lời trực tiếp, nhưng tôi nhận thấy cách gián tiếp, vì hành động của Ngài không thể nhìn thấy đối với tôi. Nếu tôi cầu xin sự giúp đỡ để nhận biết điều gì đó, và sau đó tôi hiểu điều đó… đó là câu trả lời của Ngài – và Ngài ban cho tôi điều tôi muốn. Nhưng tôi không thấy Ngài ban cho tôi”.

Cuối cùng, Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến Ngài, trải nghiệm Ngài, lớn lên trong Ngài và với Ngài..

 

Tam Nguyen
God bless you!

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com