Kỹ thuật PT

Vai trò người Bảo Trợ là gì?

9- Vai trò người Bảo Trợ là gì?

1. Cầu nguyện với Thầy Chí Thánh Giêsu về người mình sẽ bảo trợ.

2. Biết tường tận về người mình sẽ bảo trợ đi dự khóa. Kết thân và hiệp nguyện với Phong Trào nhà và các PT bạn, làm Palanca cho ứng viên.

3. Người bảo trợ phải là một Cursillista sinh hoạt đều đặn với Phong Trào (Hội Nhóm Thân Hữu và tham dự Ultreya), nếu không hội đủ điều kiện này, giới thiệu cho một thành viên TLĐ cùng đồng hành bảo trợ.

4. Người bảo trợ phải hiểu biết rõ ràng về mục đích của Phong Trào Cursillo để giải thích cho ứng viên.

5. Sống chứng nhân Kitô hữu, làm gương sáng để ứng viên tin tưởng vào Thiên Chúa.

6. Đưa ứng viên đến dự buổi hướng dẫn và đưa ứng viên đến nơi tổ chức vào ngày khai khóa, lễ kết khóa và buổi Ultreya chào mừng tân Cursillista.

7. Người bảo trợ có trách nhiệm giúp người mình bảo trợ lập Nhóm tham gia vào sinh hoạt Hội Nhóm Thân Hữu, đặc biệt trong Ultreya ngay sau Khóa.

8. Tiếp tục đồng hành và nâng đỡ người mình bảo trợ để họ có thể thường xuyên tham gia các sinh hoạt của Phong Trào (nhất là Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya).

9. Nếu vì lý do nào ứng viên không thể dự khóa này như đã đăng ký, người bảo trợ phải thông báo ngay cho Khối Tiền hoặc/và sắp xếp cho ứng viên dự khóa khác trong tương lai.

 

Ultreya! Lên đường!

 

Câu trướcTrở về CHÙM HOA - Câu tiếp


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com