Palanca

Thông báo và xin PALANCA cho Khóa #16 Nam

palanca pic

Hôm nay, ngày khai khóa Cursillo #16 Nam (27-30/10/2016)
tại Đan viện Thánh mẫu Maria, Nữ Biển Đức, Thủ Đức.

palanca 3

PALANCA22 

Xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị Cursillista gia tăng làm Palanca cho Ban Linh hướng, Ban Điều hành, các chị Trợ Tá và đặc biệt các Tham Dự viên được đón nhận nhiều hồng ân trong những ngày hồng phúc này.

BPV PT Cursillo Sài Gòn


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com