Palanca

Cầu nguyện cho các Linh hồn trong tháng 11

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

KÍNH NHỚ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

 

Quý Cursillista trong PT Cursillo Sài Gòn đã bước sang Ngày thứ Năm:

  Danh xưng Tên Thánh Họ và Tên Sinh Khóa Ngày mất
1 Cha LH Giu-se Ma-ri-a ĐỖ ĐÌNH ÁNH  1954 #11 24/04/2017
2 Ông Vinh-sơn BÙI TẾ MỸ 1941 #01 25/03/2015
3 Ông Phao-lô TỐNG  KIM LONG 1949 #01 10/01/2017
4 Ma-ri-a LÃ THỊ  LAN 1954 #02 23/06/2013
5 Ông Giu-se TRẦN TRỌNG  HIẾU 1951 #03 2013
6 Anh Gio-a Kim THẠCH TUẤN  QUYỀN 1968 #03 25/03/2016
7 Ông Giu-se TRẦN ĐÌNH CHUNG 1943 #13 17/04/2017

 

Quý thân nhân anh chị em trong PT Cursillo Sài Gòn đã về với Chúa trong năm 2017:

  Danh xưng Tên Thánh Họ và Tên Ngày mất Quan hệ Họ và Tên Cursillista Khóa
1 Ông Phê-rô TRẦN NGỌC CHÂU 28/01/2017 Bố Maria Trần Thị Nhung #08
2 Ông Phao-lô NGUYỄN NGỌC GIAO 08/02/2017 Chồng Teresa Trần Thị Kim Lan #06
3 Mát-ta LÂM THỊ YẾN 06/03/2017 Mẹ vợ Micae Bùi Thanh Châu #11
4 Ma-ri-a NGUYỄN THỊ ĐIỀM 17/07/2017 Mẹ vợ Giuse Lê Hữu Đoàn #13
5 Ma-ri-a NGUYỄN THỊ BA 09/08/2017 Mẹ Teresa Võ Thị Thùy Nga #04
            Mẹ vợ Giuse Dương Tấn Phát #03
6 Ông Phao-lô PHẠM MẠNH  TRANG 25/08/2017 Bố Maria Phạm Thị Kim Phượng #04
            Bố vợ Martino Nguyễn Văn Đức #01
7 Ma-ri-a BÙI THỊ XA 02/10/2017 Mẹ Phero Lê Danh Ích #01
8 Ông Lu-ca ĐỖ HỮU HẠNH 07/10/2017 Chồng Teresa Nguyễn Thị Phấn #02

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com