Palanca

Cầu nguyện cho chị Mỹ Hương #06 bị thoát vị đốt sống cổ

Chị Mỹ Hương #06 là vợ anh Đức Hoàng #03 bị thoát vị đốt sống cổ đã nhập viện điều trị ngày 22/6. Kính xin quý cha Linh hướng và anh chị em Cursillista cùng hiệp ý cầu nguyện cho chị, nhất là giữa cơn dịch bệnh covid-19 đang bùng phát mạnh tại Sài Gòn hiện nay.

Chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho nhau để cùng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh. Xin Thầy Chí Thánh thêm sức nâng đỡ tất cả chúng ta.

Ultreya! Lên đường!


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com